Technické pomůcky

Poruchové oblasti železobetonových konstrukcí (TP 1.13.1)

Protikorozní ochrana kovových konstrukcí (TP 3.2)