Technické pomůcky

Dřevěné konstrukce, Eurokód 5 – Příklady výpočtu, Modifi kovaný překlad příkladů Hochschule Wismar, 2012–2015 (TP 1.10.2)

Navrhování nosných konstrukcí (TP 1.11.1)