Technické pomůcky

Navrhování základových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1997 (TP 1.9.5)

Poruchové oblasti železobetonových konstrukcí (TP 1.13.1)