Technické pomůcky

Navrhování základových konstrukcí (TP 1.9.5)

Poruchové oblasti železobetonových konstrukcí (TP 1.13.1)