Technické pomůcky

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle eurokódů (TP 1.6.1)

Navrhování nosných konstrukcí (TP 1.11.1)

Poruchové oblasti železobetonových konstrukcí (TP 1.13.1)