Dokumenty ČKAIT

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Územní plánování – od územně plánovacích podkladů po územní rozhodování (A 3.1.2)

Metodické pomůcky

Územní plánování v městském inženýrství (MP 1.8.2)

Úloha městského inženýra ve struktuře územní samosprávy (MP 1.8.3)Dokumenty veřejné správy

Dokumenty Ministerstva pro místní rozvoj ČR

Ústav územního rozvoje