Dokumenty ČKAIT

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Rádce stavebníka – příprava a provádění staveb podle stavebního zákona (A 3.1.4)

Metodické pomůcky

Úloha městského inženýra ve struktuře územní samosprávy (MP 1.8.3)

Udržování, změny a obnova dokončených staveb v právních předpisech ČR a EU a v dalších dokumentech. Výklad pojmů (MP 8.2)