Dokumenty ČKAIT

Metodické pomůcky

Dokumentace pro stavby drah a stavby na dráze (MP 1.2.3)

Technické pomůcky

Stavební úpravy budov s ohledem na výskyt netopýrů (TP 1.22)

Pozemkové úpravy (TP 1.27)