Technické pomůcky

Tabulky pro navrhování pozemních staveb. Železobetonové konstrukce (TP 1.13.2)