Dokumenty ČKAIT

Metodické pomůcky

Stavebně technické průzkumy (MP 8.1)

Technické pomůcky

Navrhování základových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1997 (TP 1.9.5)

Revizní protokol pro ověření dostatečnosti geotechnického průzkumu GP (TP 1.9.8)