Dokumenty ČKAIT

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Standardy služeb – Technologické stavby – TZS (A 4.1.2)

Metodické pomůcky

Projektování ocelových konstrukcí technologických staveb – TZS (MP 1.5.7)

Vedení provádění technologických staveb (MP 2.5.1)

Inženýrská činnost u technologických staveb (MP 3.1.1)