Dokumenty ČKAIT

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Pražské stavební předpisy se stanoviskem ČKAIT (A 3.22)