Pražské stavební předpisy se stanoviskem ČKAIT (A 3.22)

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Stav: aktualizace 2022

Anotace:
Dokument odkazuje na portál hl. m. Prahy (Praha.eu), kde jsou dostupná úplná znění Pražských stavebních předpisů, a zároveň obsahuje odkaz na připomínky ČKAIT k Pražským stavebním předpisům v době jejich vydání (v Tiskové zprávě ČKAIT z 22. 6. 2016).

Upozornění k textu

V roce 2016 bylo vydáno nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy).

Připomínky ČKAIT k nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy jsou podrobně uvedeny v Tiskové zprávě ČKAIT z 22. 6. 2016.

V roce 2018 bylo vydáno pozměňující nařízení č. 14/2018 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení hlavního města Prahy č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Pražské stavební předpisy).

Nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, ve znění pozdějších předpisů

Stavební předpisy hl. m. Prahy (úplná znění právních předpisů) jsou dostupné na portále hl. m. Prahy Praha.eu – stavební předpisy.

V roce 2022 bylo vydáno:

  • č. 8/2022 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), ve znění nařízení č. 14/2018 Sb. hl. m. Prahy
  • č. 15/2022 Sb. hl. m. Prahy, kterým se mění nařízení č. 10/2016 Sb. hl. m. Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (pražské stavební předpisy), ve znění nařízení č. 14/2018 Sb. hl. m. Prahy a nařízení č. 8/2022.Kategorie: ,