Dokumenty ČKAIT

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Aktuální výklady a informace k novému stavebnímu zákonu (A 6)

Stavební zákon (A 3.1)

Autorizační zákon (A 3.2)

Přehled právních předpisů ve stavebnictví (A 3.4)

Požadavky na staveniště a zařízení staveniště (A 3.15)

Pražské stavební předpisy se stanoviskem ČKAIT (A 3.22)