Dokumenty ČKAIT

Metodické pomůcky

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (MP 2.6.2)

Technický dozor stavebníka (MP 3.2)