Technické pomůcky

Navrhování a zkoušení injektovaných horninových kotev (TP 1.9.7)

Revizní protokol pro ověření dostatečnosti geotechnického průzkumu GP (TP 1.9.8)

Navrhování nosných konstrukcí (TP 1.11.1)