Jak se v minulosti stavělo s vápnem (R 4.1)

Národní památkový ústav ve spolupráci s ČKAIT vytvořil 9 instruktážních videí na téma vápenné malty a omítky.

1 – Vstupní informace


2 – Vápenný cyklus a formy vápna


3 – Alternativní postup přípravy vápenné kaše


4 – Písek a voda ve vápenné maltě, receptury malt


5 – Míchání vápenné malty


6 – Nářadí a bezpečnost při práci s vápnem


7 – Příprava zdiva před omítáním


8 – Nahazování a příprava strhávané vápenné omítky


9 – Dřevem hlazené vápenné omítkyObory a specializace: