Voda ve městě (R 6.1)

Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturu

Vydalo: České vysoké učení technické v Praze (ČVUT) ve spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (UJEP).

Zpracovalo: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov (ČVUT UCEEB) a Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku (UJEP IEEP).

Tato metodika byla vytvořena za podpory Ministerstva životního prostředí ČR a se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu Zéta.
Projekt č. TJ02000067 VODA VE MĚSTĚ: Modrá a zelená infrastruktura mezioborově.


Anotace:
Metodika VODA VE MĚSTĚ se věnuje udržitelnému hospodaření s dešťovou vodou. Je určena především starostům a voleným zástupcům obyvatel měst a pracovníkům městské samosprávy. Metodiku mohou využít také úřady vykonávající v přenesené působnosti státní správu, např. v ochraně vod nebo ochraně přírody a krajiny coby dotčené orgány při územním plánování a stavebních řízeních. Cílem pomůcky je objasnění a žádoucí podpora vazeb mezi zelenou infrastrukturou, resp. veřejnou zelení v sídlech, a hospodařením s dešťovou vodou.

Metodika je zdarma ke stažení na webových stránkách www.vodavemeste.cz.

Upozornění k textu

OBSAH

  Úvod
1 Procesní postupy k opatření HDV
2 Město jako celek
3 Veřejná prostranství
4 Přehled opatření HDV

Závěrečné shrnutí metodiky a hlavních zásad pro HDVVoda ve městě. Metodika pro hospodaření s dešťovou vodou ve vazbě na zelenou infrastrukturuObory a specializace: