Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí (R 6.2)

Vydalo: České vysoké učení technické v Praze (ČVUT)

Zpracovalo: Univerzitní centrum energeticky efektivních budov ČVUT (ČVUT UCEEB)


Anotace:
Metodika poskytuje komplexní úvod do procesu plánování proměny veřejných prostranství. Cílem METODIKY PLÁNOVÁNÍ VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ MALÝCH OBCÍ je pomoci starostům (nejen) menších obcí zorientovat se v problematice plánování proměny veřejných prostranství, umožnit jim informovaně se rozhodovat a stát se rovnocenným partnerem v procesu plánování proměny veřejných prostranství. Hlavní část metodiky je základním stavebním kamenem – pomáhá představitelům menších obcí zorientovat se v problematice veřejných prostranství pro následné jednání s odborníky i úřady, provází je krok za krokem procesem přípravy a formulace zadání studie a popisuje doporučené postupy při výběru zpracovatele. Na tuto hlavní část navazuje několik příloh – první sada příruček popisuje základní principy kvalitního hmotného (architektonického) prostředí veřejných prostranství i způsoby a postupy, jak a proč zapojovat veřejnost a zjišťovat její potřeby. Druhá sada příruček obsahuje doporučený seznam kapitol zadání pro různé v metodice definované typy studií.

Metodika je zdarma ke stažení na webových stránkách www.atraktivniobec.cz.

Upozornění k textu

OBSAH

1 Tipy na zlepšení veřejných prostranství
2 Formulář pro zhodnocení veřejného prostranství přímo na místě
3 Zapojení veřejnosti do plánování proměny veřejného prostranství
4 Zadání zhodnocení všech veřejných prostranství
5 Zadání návrhu konkrétního veřejného prostranství
6 Zadání zhodnocení všech veřejných prostranství včetně návrhu vybraných
7 Zadání koncepce veřejných prostranství v nových lokalitách pro výstavbu
8 Doporučený seznam sledovaných indikátorůMetodika plánování veřejných prostranství malých obcíObory a specializace: