Stavební zákon (A 3.1)

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)

Autorizační zákon (A 3.2)

Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Kalkulačka – pracnosti výkonů (A 4.2)

Kalkulačka na portálu cenyzaprojekty.cz navazuje na Standardy služeb inženýrů, techniků a architektů vypracované Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) a Českou komorou architektů (ČKA).

Podmínky pro činnost autorizovaných osob v EU (PS 3.2)

Inženýr (nebo technik) z členského státu EU, který chce v České republice vykonávat některé vybrané činnosti ve výstavbě (viz zákon č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších změn) je povinen podat žádost o uznání své profesní kvalifikace a zařazení do Registru České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.