TS 03 – Návrh skleněných prvků ve stavebnictví (Technický standard ČKAIT)

Stanoví obecné zásady, postupy a doporučení k navrhování skleněných prvků ve stavebnictví. Upozorňuje na základní oblasti, které je nutné zohlednit při návrhu skleněných prvků pro správnou funkci budoucí stavební konstrukce, obsahující skleněné prvky a pro zajištění jejího ekonomicky efektivního a udržitelného provozu.

TS 04 — Zadání geotechnického průzkumu (GTP) a prověření jeho dostatečnosti (Technický standard ČKAIT)

TS 04 stanoví postup pro zadání nebo prověření dostatečnosti geotechnického průzkumu podle uvedeného revizního protokolu. Revizní protokol po jeho vzájemném potvrzení účastníky projektu může být použit jako kontraktační pomůcka zpřesňující smluvní závazky stran (tj. lze se na něj odvolat ve smlouvě o dílo). Na jeho základě lze rovněž zadat potřebný doplňkový GTP.