Novinky systému PROFESIS 10/2022

Aktualizace

Aktualizované pomůcky:

  • Pražské stavební předpisy se stanoviskem ČKAIT (A 3.22);
  • Zásady organizace výstavby (MP 1.1.2);
  • Zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení – TZS (MP 1.5.4);
  • Zařízení horizontální a vertikální dopravy – TZS (MP 1.5.8);
  • Vedení provádění technologických staveb (MP 2.5.1).

Novinky

Nová pomůcka v podrubrice Panelové domy (R 1):

  • Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy T 06 B (Středočeská varianta) (R 1.4);
  • Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy T 06 B (Severočeská varianta) (R 1.5).

Nové metodické pomůcky:

Nové technické pomůcky:

  • Návrhy energetických úsporných opatření v budovách, technologiích a dopravě (TP 1.8.2).
Zveřejnění aktuality: 09. 11. 2022