Novinky systému PROFESIS 2/2023

Aktualizace

Aktualizované pomůcky:

  • Přehled právních předpisů ve stavebnictví (A 3.4);
  • Bezpečnost při provádění prací na staveništi (MP 2.6.1).
Zveřejnění aktuality: 06. 03. 2023