Novinky systému PROFESIS 4/2022

Novinky

Dokumenty v rubrikách PI i IN jsou vydávány elektronicky 1x měsíčně.

Aktualizace

  • Přehled právních předpisů ve stavebnictví (A 3.4) – aktualizace k 31. 3. 2022;
  • Posuzování stavebních výrobků – Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (A 3.16).
Zveřejnění aktuality: 03. 05. 2022