Zařízení silnoproudé elektrotechniky – TPS (MP 1.6.7)

Tato pomůcka se zaměřuje na metodické postupy, se kterými se projektanti v oboru Technika prostředí staveb – Zařízení silnoproudé elektrotechniky, v praxi setkávají. Osahuje i kapitoly, věnující se technickým zásadám činnosti projektantů profese zařízení silnoproudé elektrotechniky, základní terminologii a seznam právních předpisů příslušejících k oboru.