Bezbariérové užívání staveb. Metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb. (A 3.14)

Pomůcka přibližuje problematiku bezbariérového užívání staveb odborné veřejnosti, zvláště autorizovaným osobám, projektantům a realizátorům staveb.
Jedná se o text v původním znění, jak byl vydán v roce 2011, doplněný o poznámku k výrobkům se speciální hmatovou úpravou pro zrakově postižené.

Obecné zásady činnosti AO TPS pro projektovou činnost (MP 1.6)

Pomůcky řady MP 1.6 se zaměřují na metodické postupy, se kterými se projektanti v jednotlivých profesích oboru Technika prostředí staveb v praxi setkávají. Projektanti v nich naleznou návody, jak si organizovat práci při řešení zakázek a v situacích, které s řešením souvisejí, nikoliv však technické informace či podrobnosti, týkající se obsahu zpracovávané dokumentace.

Zařízení pro vytápění – TPS (MP 1.6.1)

Tato pomůcka se zaměřuje na metodické postupy, se kterými se projektanti v oboru Technika prostředí staveb – Zařízení pro vytápění staveb v praxi setkávají. Obsahuje rovněž kapitoly, věnující se technickým zásadám činnosti projektantů profese zařízení pro vytápění staveb, základní terminologii a seznam právních předpisů příslušejících k oboru.

Zařízení pro ochlazování staveb – TPS (MP 1.6.2)

Tato pomůcka se zaměřuje na metodické postupy, se kterými se projektanti v oboru Technika prostředí staveb – Zařízení pro ochlazování staveb v praxi setkávají. Obsahuje rovněž kapitoly, věnující se technickým zásadám činnosti projektantů profese zařízení pro ochlazování staveb, základní terminologii a seznam právních předpisů příslušejících k oboru.

Zařízení vzduchotechniky – TPS (MP 1.6.3)

Tato pomůcka se zaměřuje na metodické postupy, se kterými se projektanti v oboru Technika prostředí staveb – Vzduchotechnická zařízení, v praxi setkávají. Obsahuje rovněž kapitoly, věnující se technickým zásadám činnosti projektantů profese vzduchotechnická zařízení, základní terminologii a seznam právních předpisů příslušejících k oboru.

Zařízení pro měření a regulaci – TPS (MP 1.6.4)

Tato pomůcka se zaměřuje na metodické postupy, se kterými se projektanti v oboru Technika prostředí staveb – Zařízení pro měření a regulaci, v praxi setkávají. Osahuje i kapitoly, věnující se technickým zásadám činnosti projektantů profese zařízení pro měření a regulaci, základní terminologii a seznam právních předpisů příslušejících k oboru.

Zdravotně technické instalace – TPS (MP 1.6.5)

Tato pomůcka se zaměřuje na metodické postupy, se kterými se projektanti v oboru Technika prostředí staveb – Zařízení zdravotně technických instalací, v praxi setkávají. Osahuje i kapitoly, věnující se technickým zásadám činnosti projektantů profese zařízení pro měření a regulaci, základní terminologii a seznam právních předpisů příslušejících k oboru.

Plynová zařízení – TPS (MP 1.6.6)

Tato pomůcka se zaměřuje na metodické postupy, se kterými se projektanti v oboru Technika prostředí staveb – Plynová zařízení, v praxi setkávají. Obsahuje rovněž kapitoly, věnující se technickým zásadám činnosti projektantů profese plynových zařízení, základní terminologii a seznam právních předpisů příslušejících k oboru.

Zařízení silnoproudé elektrotechniky – TPS (MP 1.6.7)

Tato pomůcka se zaměřuje na metodické postupy, se kterými se projektanti v oboru Technika prostředí staveb – Zařízení silnoproudé elektrotechniky, v praxi setkávají. Osahuje i kapitoly, věnující se technickým zásadám činnosti projektantů profese zařízení silnoproudé elektrotechniky, základní terminologii a seznam právních předpisů příslušejících k oboru.

Zařízení elektronických komunikací – TPS (MP 1.6.8)

Tato pomůcka se zaměřuje na metodické postupy, se kterými se projektanti v oboru Technika prostředí staveb – Zařízení elektrotechnických komunikací, v praxi setkávají. Osahuje i kapitoly, věnující se technickým zásadám činnosti projektantů profese zařízení elektrotechnických komunikací, základní terminologii a seznam právních předpisů příslušejících k oboru.