Dokumenty ČKAIT

Metodické pomůcky

Bezpečnost při provádění prací na staveništi (MP 2.6.1)

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (MP 2.6.2)

Technické pomůcky

Minimální standardy BOZP ve výstavbě (TP 3.8.1)