Dokumenty ČKAIT

Metodické pomůcky

Odstraňování staré azbestové zátěže při provádění udržovacích prací, změn dokončených staveb a odstraňování staveb (MP 2.1.1)

Bezpečnost při provádění prací na staveništi (MP 2.6.1)

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (MP 2.6.2)

Technické pomůcky

Minimální standardy BOZP ve výstavbě (TP 3.8.1)