Technické pomůcky

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle eurokódů (TP 1.6.1)

Navrhování nosných konstrukcí (TP 1.11.1)

Poruchové oblasti železobetonových konstrukcí (TP 1.13.1)

Tabulky pro navrhování pozemních staveb. Železobetonové konstrukce (TP 1.13.2)

Stěnové panely bytových panelových domů východočeské materiálové konstrukční soustavy HK (TP 1.30.6)