Technické pomůcky

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle eurokódů (TP 1.6.1)

Tabulky pro navrhování pozemních staveb. Železobetonové konstrukce (TP 1.13.2)