Dokumenty ČKAIT

Metodické pomůcky

Provádění staveb (MP 2)

Vedení provádění pozemních staveb (MP 2.1)

Vedení provádění vodohospodářských staveb (MP 2.3.1)

Vedení provádění technologických staveb (MP 2.5.1)

Bezpečnost při provádění prací na staveništi (MP 2.6.1)

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (MP 2.6.2)