Dokumenty ČKAIT

Metodické pomůcky

Provádění staveb (MP 2)

Vedení provádění pozemních staveb (MP 2.1)

Vedení provádění vodohospodářských staveb (MP 2.3.1)

Bezpečnost při provádění prací na staveništi (MP 2.6.1)

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (MP 2.6.2)