Dokumenty ČKAIT

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Standardy služeb inženýrů, techniků a architektů (A 4.1)

Standardy služeb – Pozemní stavby (A 4.1.1)

Metodické pomůcky

Zásady organizace výstavby (MP 1.1.2)

Stavebně technický průzkum výskytu azbestu (MP 1.1.4)

Vedení provádění pozemních staveb (MP 2.1)

Technické pomůcky

Tabulky pro navrhování pozemních staveb. Železobetonové konstrukce (TP 1.13.2)