Dokumenty ČKAIT

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Standardy služeb inženýrů, techniků a architektů (A 4.1)

Přehled norem pro vybraná technologická zařízení (A 5.1)