Dokumenty ČKAIT

Metodické pomůcky

Solární tepelné soustavy (MP 1.6.11)

Statistika – Organizace, pojmy a veličiny (MP 7.1)

Technické pomůcky

Denní osvětlení budov (TP 1.8.8)

Navrhování základových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1997 (TP 1.9.5)

Navrhování pažicích konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1997 (TP 1.9.6)

Dřevěné konstrukce – technická normalizace (TP 1.10.1)

Navrhování nosných konstrukcí (TP 1.11.1)

Poruchové oblasti železobetonových konstrukcí (TP 1.13.1)

Tabulky pro navrhování pozemních staveb. Železobetonové konstrukce (TP 1.13.2)

Hospodaření se srážkovou vodou v nemovitostech (TP 1.20)

Technické standardy

TS 01 – Stanovení minimální návrhové světlé výšky místností