Dokumenty ČKAIT

Metodické pomůcky

Solární tepelné soustavy (MP 1.6.11)

Statistika – Organizace, pojmy a veličiny (MP 7.1)

Technické pomůcky

Denní osvětlení budov (TP 1.8.8)

Navrhování základových konstrukcí (TP 1.9.5)

Navrhování pažicích konstrukcí (TP 1.9.6)

Navrhování nosných konstrukcí (TP 1.11.1)

Poruchové oblasti železobetonových konstrukcí (TP 1.13.1)

Tabulky pro navrhování pozemních staveb. Železobetonové konstrukce (TP 1.13.2)

Hospodaření se srážkovou vodou v nemovitostech (TP 1.20)

Technické standardy

TS 01 – Stanovení minimální návrhové světlé výšky místností (Technický standard ČKAIT)