Jednotné doklady ke stavbě z hlediska požární ochrany (R 7.1)

Profesní komora požární ochrany

JEDNOTNÉ DOKLADY KE STAVBĚ Z HLEDISKA POŽÁRNÍ OCHRANY
R 7.1

Přehled vzorů dokladů nutných k zahájení užívání stavby
a prokazování provozuschopnosti požárně bezpečnostních zařízení
v průběhu užívání objektů.
2015

Anotace:
Tato pomůcka se snaží napomoci ke zjednodušení a zprůhlednění prokazování splnění podmínek požární bezpečnosti staveb, a to jak ze strany dodavatelů, tak i ze strany orgánů státního dozoru. Profesní komora požární ochrany připravila ve spolupráci s Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky v souladu s platnými předpisy vzory dokladů. Používání těchto vzorových dokladů by mělo přispět i ke sjednocení přístupu dozorových orgánů.


OBSAH

1 Doklad o montáži PBZ
2 Doklad o oprávnění osob k montáži PBZ
3 Doklad o kontrole provozuschopnosti PBZ
4 Doklad o funkční zkoušce PBZ
5 Doklad potvrzující požadované vlastnosti z PBŘ
6 Doklad o umístění hasicích přístrojů

Materiál je zařazen do systému Profesis se souhlasem Profesní komory požární ochrany


Dokument ve formátu PDFObory a specializace: ,