Radonový program (R 8.1)

Státní úřad pro jadernou bezpečnost ve spolupráci s Českým vysokým učením technickým v Praze natočil vzdělávací videa určená pro projektanty. Videa reflektují novelizovanou ČSN a nový atomový zákon.

Na projektu spolupracoval prof. Ing. Martin Jiránek CSc. a Mgr. Aleš Froňka PhD.

1 Výběr protiradonových opatření


2 Protiradonová izolace


3 Odvětrání podloží


4 Radonová diagnostika budov
Obory a specializace: ,