Technické požadavky na stavby a normové hodnoty (A 3.11.1)

Přehled vybraných právních předpisů s charakterem technických požadavků na stavby, vztažených k zákonu č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dokument obsahuje kromě stavebního zákona další zákony vztažené ke stavební praxi, jejichž prováděcí právní předpisy (nařízení vlády, vyhlášky ministerstev nebo vyhlášky státních úřadů) mají vliv na navrhování, provádění a kontrolu staveb.

Typologie občanských staveb (A 3.11.2)

Pomůcka vychází z právních předpisů a technických norem a poskytuje přehled typologických požadavků na občanské stavby. Jejím cílem je umožnit projektantům, stavbyvedoucím a dozorům stavby základní orientaci ve vyhledávání technických požadavků na stavby.