Výkon činnosti autorizovaných osob (A 3.5)

Pomůcka se zabývázpůsobyvýkonu činnosti autorizovaných osob se zaměřením zejména na výkon činnosti v režimu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Princip tvorby digitálního modelu stavby – DiMS (A 4.3)

Anotace:Tento dokument specifikuje principy tvorby DiMS a tvoří přílohu dokumentu standardy ČKAIT. Je zpracován na základě zkušeností prakticky ověřených při zpracovávání projektových dokumentací metodou BIM a vlastní spolupráce v rámci fáze realizace stavby. Upozornění k textu OBSAH 1 Preambule 2 Úvodní ustanovení 3 Podklady použité pro tvorbu DiMS 3.1 IMS a dokumentace staveb dle státní strategie ČAS 3.2 Datový standard PIM/DiMS […]