Dokumenty ČKAIT

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Požadavky na staveniště a zařízení staveniště (A 3.15)

Metodické pomůcky

Bezpečnost při provádění prací na staveništi (MP 2.6.1)

Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (MP 2.6.2)

Technické pomůcky

Zadržovací a zachycovací systémy proti pádu osob. Základní principy navrhování (TP 1.21)

Navrhování kotvicích zařízení a prvků k ochraně proti pádu při údržbě (TP 1.21.1)

Ochrana proti pádu – žebříky, vstupy, výlezy a výstupy (TP 1.21.2)

Postupy při návrhu strojů a zařízení při výstavbě (TP 3.5)

Minimální standardy BOZP ve výstavbě (TP 3.8.1)