Dokumenty ČKAIT

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Ochrana autorských práv u děl architektonických a urbanistických (A 3.18)

Dokumentace staveb (A 3.19)

Standardy služeb inženýrů, techniků a architektů (A 4.1)

Standardy služeb – Pozemní stavby (A 4.1.1)

Standardy služeb – Technologické stavby – TZS (A 4.1.2)

Metodické pomůcky

Dokumentace pro stavby drah a stavby na dráze (MP 1.2.3)

Technické standardy

TS 03 – Návrh skleněných prvků ve stavebnictví (Technický standard ČKAIT)