Dokumenty ČKAIT

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Ochrana autorských práv u děl architektonických a urbanistických (A 3.18)

Dokumentace staveb (A 3.19)

Standardy služeb inženýrů, techniků a architektů (A 4.1)