Dokumenty ČKAIT

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Územní plánování – od územně plánovacích podkladů po územní rozhodování (A 3.1.2)

Standardy služeb inženýrů, techniků a architektů (A 4.1)

Standardy služeb – Pozemní stavby (A 4.1.1)

Standardy služeb – Technologické stavby – TZS (A 4.1.2)

Metodické pomůcky

Projektová činnost (MP 1)

Obecné zásady činnosti AO TZS pro projektovou činnost (MP 1.5)

Plynová zařízení – TZS (MP 1.5.1)

Elektroenergetická zařízení – TZS (MP 1.5.2)

Elektronická komunikační zařízení – TZS (MP 1.5.3)

Zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení – TZS (MP 1.5.4)

Zdvihací zařízení – TZS (MP 1.5.5)

Stavby na poddolovaném území – TZS (MP 1.5.6)

Spolupráce autorizovaných osob (statika staveb) (MP 1.7.1)

Územní plánování v městském inženýrství (MP 1.8.2)

Úloha městského inženýra ve struktuře územní samosprávy (MP 1.8.3)

Technické pomůcky

Spolupráce AO při navrhování požární bezpečnosti staveb (TP 1.6)

Požární bezpečnost jednoduchých staveb (TP 1.7)

Pozemkové úpravy (TP 1.27)Dokumenty veřejné správy

Ředitelství silnic a dálnic ČR