Technické pomůcky

Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle eurokódů (TP 1.6.1)

Navrhování základových konstrukcí (TP 1.9.5)

Navrhování pažicích konstrukcí (TP 1.9.6)

Poruchové oblasti železobetonových konstrukcí (TP 1.13.1)

Tabulky pro navrhování pozemních staveb. Železobetonové konstrukce (TP 1.13.2)