Technické pomůcky

Navrhování základových konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1997 (TP 1.9.5)

Navrhování pažicích konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1997 (TP 1.9.6)

Dřevěné konstrukce, Eurokód 5 – Příklady výpočtu, Modifi kovaný překlad příkladů Hochschule Wismar, 2012–2015 (TP 1.10.2)

Poruchové oblasti železobetonových konstrukcí (TP 1.13.1)

Tabulky pro navrhování pozemních staveb. Železobetonové konstrukce (TP 1.13.2)