Využití LNG v dopravě a energetice a jeho bezpečnost (R 3.1)

Poskytovatel projektu: TAČR Technologická agentura České republiky
Řešitel projektu: Vysoké učení technické v Brně
Číslo smlouvy: TK01010146

Vydání 2019

Anotace:
Zkratka LNG vyplývá z anglického výrazu Liquified Natural Gas – jedná se tedy o zkapalněný zemní plyn.

Využívání LNG je celosvětově stále aktuálnějším tématem. Cílem pomůcky je přiblížit odborné veřejnosti tento druh paliva, seznámit s jeho základními fyzikálními vlastnostmi, podmínkami dopravy a skladování a s možnostmi jeho komerčního využití. Pozornost je rovněž věnována koncepčním dokumentům EU a jsou nastíněna základní východiska pro bezpečnostní normy.

Publikace je určena širokému okruhu potenciálních uživatelů, kteří se s LNG mohou v následujících letech setkat, i projektantům čerpacích stanic a odborníkům v oblasti požární bezpečnosti a bezpečnosti silničního provozu. Současně je určena pracovníkům stavebních úřadů, kteří budou stavby tankovacích stanic a zásobníků povolovat.

Publikace byla vydána jako součást řešení projektu Projektování a bezpečné provozování LNG čerpacích stanic č. TK01010146 podpořeného Technologickou agenturou České republiky v rámci 1. veřejné soutěže Programu na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA.

Upozornění k textu


OBSAH

  O autorech
  Poděkování
  Předmluva
1 Základní infrastruktura LNG technologie
1.1 Fyzikální vlastnosti LNG
1.2 Porovnání LNG versus NG
1.3 Skladování a transport LNG
1.4 Použité informační zdroje
2 Možné způsoby využití LNG
2.1 Příprava TUV a tepla na vytápění
2.2 Kogenerace
2.3 Trigenerace
2.4 Výroba chladu pomocí absorpční chladicí jednotky
2.5 Výroba tepla s absorpčním tepelným čerpadlem a kotlem na zemní plyn
2.6 Technologie pro KVET
2.7 KVET s absorpčním tepelným čerpadlem
2.8 KVET se spalovacím motorem
2.9 KVET se spalovací turbínou
2.10 Využití energie chladu
2.11 LNG záložní palivo
2.12 Energeticky autonomní podnik
2.13 LNG zásobník pro krytí špičkových odběrů zemního plynu
2.14 Použité informační zdroje
3 Strategické a právní dokumenty
3.1 Dovoz LNG z USA
3.2 Infrastruktura LNG v EU
3.3 Strategické dokumenty EU
3.4 Strategické dokumenty ČR
3.5 Legislativní dokumenty EU
3.6 Právní dokumenty ČR
3.7 Zdanění LNG
3.8 Použité informační zdroje
4 Základní bezpečnostní požadavky na výstavbu a konstrukci LNG čerpacích stanic
4.1 Obecné požadavky na konstrukci LNG čerpacích stanic
4.2 Přemístitelné a mobilní LNG čerpací stanice
4.3 Uvedení LNG čerpací stanice do provozu
4.4 Obecné požadavky na bezpečnost LNG čerpacích stanic
4.5 Požadavky na požární bezpečnost LNG čerpacích stanic
4.6 Použité informační zdroje
5 Možné využití LNG v oblasti dopravy
5.1 Nákladní silniční doprava
5.2 LNG v EU
5.3 Průzkum mezi dopravci
5.4 Predikce poptávky
5.5 Použité informační zdroje
6 LNG cesta do ČR
6.1 Zdroje
7 Zkratky a vysvětlení pojmůObory a specializace: , , , ,