Produkce CO2 – výpočetní pomůcka (R 5.1)

Vydala Asociace energetických specialistů, z.s. za pomoci exkluzivního partnera společnosti EnergySym s. r. o.

Anotace:
Výpočetní pomůcka na výpočet produkce emisí oxidu uhličitého u centrálních zdrojů tepla (CTZ). Je pouze orientační a vychází z dat uveřejněných na webu Energetického regulačního úřadu pro rok 2015.

Výpočetní pomůcka a know-how jsou součástí duševního vlastnictví společnosti EnergySym s. r. o., které je chráněno příslušnými právními předpisy. Je určena výhradně členům ČKAIT, přičemž členové ČKAIT se jejím použitím zavazují, že ji nebudou šířit dále.
Obory a specializace: , , ,