Bezpečná evakuace osob při požáru – metodika aplikace pokročilých modelů (R 7.2)

Poskytovatel projektu: Ministerstvo vnitra České republiky
Řešitel projektu: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební

Bezpečná evakuace osob při požáru – metodika aplikace pokročilých modelů
R 7.2

Anotace:
V současnosti existují pokročilé softwarové nástroje, které analyzují evakuační procesy a nepříznivé podmínky, které působí na evakuované osoby. Tato metodika se zaměřuje na aplikaci modelů pohybu osob při analýze evakuačního procesu. Jejím cílem je vymezit vstupní údaje a faktory, které musí uživatel modelu pohybu osob a šíření požáru zohlednit, a nalézt minimální standardy, které je třeba při jejich zpracování dodržet. Metodika je použitelná v situacích, kdy je aplikován odlišný postup od platné soustavy českých technických norem a nasazení modelu znamená výhodu oproti klasickému normovému postupu.


OBSAH

1 Úvod
2 Zásady evakuačního procesu
3 Vstupní údaje pro inženýrské posouzení
4 Modely pohybu osob a požáru
5 Závěr
A Vybrané zdroje pro charakteristiku osob
B Srovnávací analýza modelů požáru
C Stanovení prostorových nároků osob
D Stanovení úrovně kvality pěší dopravy

Dokument vznikl v rámci projektu VG20132015120 Bezpečná hromadná evakuace osob s využitím pokročilých simulací davové dynamiky a požáru, podpořeného Ministerstvem vnitra České republiky v rámci Programu bezpečnostního výzkumu ČR. Materiál je zařazen na Profesis na základě Smlouvy o užití výsledku projektu VG20132015120 uzavřené mezi VUT v Brně a ČKAIT.
Obory a specializace: , , ,