Ochrana měkkých cílů (R 7.3)

Centrum AdMaS – Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně

1. vydání 2020


Anotace:
Publikace se zabývá komplexně otázkou ochrany měkkých cílů. V úvodu je tato problematika zasazena do kontextu právní úpravy v ČR, následně jsou uvedeny informace o politice státu v oblasti ochrany měkkých cílů. Dále jsou obsaženy praktické informace z pohledu Hasičského záchranného sboru ČR, a to zejména z pohledu analýzy rizik a řešení krizových situací. Publikace uvádí možnosti využití preventivních nástrojů a je popsán systém hodnocení bezpečnosti vybraných objektů měkkých cílů. V závěru publikace jsou obsaženy informace o možnostech aplikace modelů evakuace osob.

Cílem autorů bylo přinést různé pohledy na danou problematiku a poskytnout metodickou podporu všem osobám, které přicházejí s tématem ochrany měkkých cílů do styku. Jedná se především o představitele IZS, samospráv, organizátory hromadných akcí a správce objektů, kde se koncentruje větší počet osob.


OBSAH

  Autoři
  Seznam zkratek
  Předmluva
1 Právní úprava ochrany měkkých cílů v ČR
2 Politika státu v oblasti ochrany měkkých cílů
3 Pohled Hasičského záchranného sboru ČR na měkké cíle
4 Prevence při ochraně měkkých cílů
5 Systém hodnocení bezpečnosti vybraných objektů měkkých cílů
6 Aplikace modelů evakuace osob při ochraně měkkých cílů
  Reference
Obory a specializace: , ,