Novinky systému PROFESIS 11/2022

Aktualizace

Aktualizované pomůcky:

 • Přehled právních předpisů ve stavebnictví (A 3.4);
 • Stavby na poddolovaném území – TZS (MP 1.5.6);
 • Projektování ocelových konstrukcí technologických staveb – TZS (MP 1.5.7);
 • Projektová činnost (MP 1);
 • Stavební software dostupný na internetu (PS 1.1);
 • Stavební a technická údržba staveb (PS 10.6).

Novinky

Nová pomůcka v podrubrice Panelové domy (R 1):

 • Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy T 08 B (R 1.6);
 • Komplexní regenerace stavební soustavy HK (R 1.7):
  • Část I. Regenerace nosné konstrukce panelových domů realizovaných stavební soustavou HK (mechanická odolnost a stabilita) (R 1.7.1);
  • Část II. Požární bezpečnost, hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost stavby při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie a tepelná ochrana (R 1.7.2).
Zveřejnění aktuality: 01. 12. 2022