Novinky systému PROFESIS 4-5/2023

Aktualizace

Aktualizované pomůcky:

  • Inženýrská činnost (MP 3.1);
  • Zdravotně technické instalace – TPS (MP 1.6.5);
  • Plynová zařízení – TPS (MP 1.6.6);
  • Zařízení silnoproudé elektrotechniky – TPS (MP 1.6.7);
  • Zařízení elektronických komunikací – TPS (MP 1.6.8);

V článku Novinky systému PROFESIS 1/2023 nebyla zveřejněna informace o aktualizaci:

  • Bezbariérové užívání staveb. Metodika k vyhlášce č. 398/2009 Sb. (A 3.14).

Novinky

Nová pomůcka v podrubrice Panelové domy (R 1):

  • Komplexní regenerace nosné konstrukce panelových domů stavební soustavy T 06 B (Jihočeská varianta) (R 1.10).
Zveřejnění aktuality: 29. 05. 2023