Slovník česko-anglicko-německý. Navrhování dřevěných konstrukcí (S 2.1)

ČESKÁ KOMORA AUTORIZOVANÝCH INŽENÝRŮ A TECHNIKŮ ČINNÝCH VE VÝSTAVBĚ
Rada pro podporu rozvoje profese ČKAIT

Autor: Ing. Bohumil Koželouh, CSc.

Stav: vydání 2016

Upozornění k textu


Český termín Anglický termín Německý termín
agresivní prostředí aggressive environment aggressive Medien
analýza
 • zjednodušená analýza
analysis
 • simplified analysis
Analyse
 • vereinfachter Nachweis
bednění
 • střešní bednění
 • betonářské bednění
 • montážní bednění
boarding, falsework
 • roof boarding / decking
 • concrete falsework (shuttering)
 • falsework
Schalung
 • Dachschalung
 • Betonschalung
 • Schalungsgerüst
bezpečnost safety Sicherheit
bobtnání swelling Quellen
boční, příčný lateral lateral, quer
bok, okraj, hrana
 • namáhaný okraj
edge
 • loaded edge
Schmalseite
 • beanspruchter Rand
budova, pozemní stavba building Gebäude, Hochbau
celkový overall gesamt
čas, doba
 • doba sestavení lepeného spoje otevřená uzavřená
time
 • assembly time of glue joint open closed
Zeit, Dauer
 • Antrockenzeit offen geschlossen
dávka, šarže batch, lot Charge, Batch, Los
deformace, přetvoření
 • okamžitá deformace
 • dotvarování
 • vybočení
 • příčné vybočení / vzpěr
 • boulení
 • prokluz (svorník při prvním zatížení)
 • posunutí spoje
deformation
 • instantaneous deformation
 • creep
 • lateral deflection
 • lateral buckling
 • buckling
 • initial slip (bolted joint at first load)
 • joint slip
Verformung
 • Anfangsverformung
 • Kriechverformung
 • Ausbiegung
 • Ausknicken
 • Beulen
 • Schlupf (Bolzen bei Krafteinleitung)
 • Verschiebung / Nachgiebigkeit / Lochleibungsverformung der Verbindung
delaminace delamination Delaminierung
délka
 • vzpěrná délka
 • rozvinutá délka
 • kotevní délka
 • zkušební délka
length
 • buckling length
 • developed length
 • anchorage length
 • test length
Länge
 • Knicklänge
 • abgewickelte Länge
 • Verankerungslänge
 • Prüflänge
děrování perforation Perforation
deska
 • deska na bázi dřeva
 • deska OSB
 • překližovaná deska
 • třísková deska oplášťovaná třísková deska
 • vláknitá deska tvrdá polotvrdá – vyrobená suchým procesem (MDF) izolační vláknitá deska
 • deska z rostlého dřeva (SWP)
 • cementotřísková deska
 • sádrokartonová deska
 • sendvičová deska
board, panel, plate
 • wood based panel
 • oriented strand board, OSB
 • plywood
 • particleboard, chipboard faced chipboard
 • fibreboard hardboard medium board dry process board (MDF) –  softboard
 • solid wood panel (SWP)
 • cement-bonded particleboard
 • gypsum / plasterboard
 • sandwich panel
Platte
 • Holzwerkstoffplatte
 • OSB
 • Sperrholz
 • Spannplatte beschichtete Spannplatte
 • Faserplatte Hartfaserplatte mitteldichte Faserplatte nach Trockenverfahren (MDF) –  poröse Faserplatte
 • Massivholzplatte (SWP)
 • zementgebundene Flachpressplatte
 • Gipskartonplatte
 • Sandwichplatte
detail detail Detail
diagonála
 • diagonální výztuha
diagonal
 • diagonal bracing
Diagonale
 • Diagonalaussteifung
diagram zatížení-deformace load-deformation graph Kraft-Verschiebungs-Diagramm
dočasný, zatímní temporary temporal, vorübergehend
dotvarování, tečení creep Kriechen
dovolený permitted zulässig
drát wire Draht
druh dřeva (dřevina)
 • akát
 • borovice
 • bříza
 • buk
 • douglaska
 • dub
 • jasan
 • javor
 • jedle
 • modřín
 • smrk
 • smrk sitka
 • topol
 • zerav řasnatý
species
 • acacia
 • pin
 • birch
 • beech
 • Douglas fir
 • oak
 • ash
 • maple
 • fir
 • larch
 • spruce
 • Sitka spruce
 • poplar
 • western red cedar
Holzart
 • Akazie
 • Kiefer
 • Birke
 • Buche
 • Douglasie
 • Eiche
 • Esche
 • Ahorn
 • Tanne
 • Lärche
 • Fichte
 • Sitkafichte
 • Pappel
 • Kanadische Rotzeder
dřeň pith Markröhre
dřevěná konstrukce
 • dřevěná skeletová konstrukce
 • dřevěná masivní konstrukce
 • spřažená konstrukce ze dřeva a betonu*
 • dřevěná skořepinová konstrukce
 • dřevěná sloupová konstrukce
timber structure
 • timber beam and post structure
 • solid timber structure
 • timber-concrete composite structure*
 • timber shell structure
 • timber pole structure
Holzbauwerk
 • Holzskelettbau
 • Massivholzbau
 • Holz-Beton- Verbundkonstruktion*
 • Schalentragwerk
 • Holzmastenbauart
dřevěná pilota timber pile Holzpfahl
dřevo
 • bezvadné dřevo
 • bělové dřevo
 • jádrové dřevo
 • jarní dřevo
 • letní dřevo
 • jehličnaté dřevo
 • lepené lamelové dřevo
 • lepené rostlé dřevo
 • listnaté dřevo
 • konstrukční dřevo
 • rostlé dřevo
 • strojně tříděné dřevo
 • tlakové dřevo
 • vrstvené dřevo (LVL)
 • čelní dřevo
 • čerstvé dřevo
 • vzduchosuché dřevo
 • kapované dřevo
 • původ dřeva
wood, timber
 • clear wood
 • sapwood
 • heartwood
 • early wood
 • late wood
 • softwood
 • glued laminated timber/glulam
 • glued solid timber
 • hardwood
 • structural timber
 • solid timber
 • machine graded timber
 • compression wood
 • laminated veneer lumber (LVL)
 • end-grain timber
 • green timber
 • air dry timber
 • offcuts
 • timber source
Holz
 • fehlerfreies Holz
 • Splintholz
 • Kernholz
 • Frühholz
 • Spätholz
 • Nadelholz
 • Brettschichtholz
 • Balkenschichtholz
 • Laubholz
 • Bauholz
 • Vollholz
 • maschinell sortiertes Holz
 • Druckholz
 • Furnier-Schichtholz (LVL)
 • Hirnholz
 • frisches Holz
 • lufttrockenes Holz
 • Kappholz
 • Herkunft des Holzes
dřevokazný hmyz
 • napadení hmyzem
wood-borer
 • insect attack
Insekten
 • Insektenbefall
dřík
 • dřík sponky
leg , shaft
 • staple leg
Schaft
 • Klammerschaft
duktilita ductility Zähigkeit
dům dřevěný
 • srubový
 • hrázděný
 • rámový dům
 • skeletový
 • masivní
 • prefabrikovaný dům
 • montované domy na bázi dřeva
timber building
 • log building
 • half-timbered house
 • timber framed
 • skeleton
 • solid
 • prefab house
 • timber frame houses
Holzhaus
 • Blockhaus
 • Fachwerkhaus
 • Rahmenbauweise
 • Skelettbauweise
 • Massivbau
 • Fertighaus
 • Holztafelbau
dutina cavity Hohlraum
dýha veneer Furnier
epoxid epoxy Epoxidharz
Evropské technické schválení ETA European technical approval ETA Europäische technische Zulassung ETA
expozice, působení
 • venkovní expozice
 • požární expozice
 • povětrnost, atmosférické vlivy
exposure
 • exterior exposure
 • fire exposure
 • weathering
Exposition
 • Aussenbewitterung
 • Brandexposition
 • Bewitterung
fošna plank Bohle
grafické řešení graphical solution zeichnerische Lösung
hladina, úroveň level Niveau
hmoždík
 • z tvrdého dřeva pravoúhlý (hranolový) hmoždík
 • ocelový tvaru T
connector
 • hardwood connector prismatic connector
 • steel T-shaped connector
Dübel
 • Hartholzdübel – rechteckiger Dübel
 • T-förmiger Stahldübel
hmoždík, speciální hmoždík
 • prstencový
 • talířový
 • ozubený
 • jednostranný
 • dvoustranný
connector special
 • split-ring
 • plate
 • toothed-plate
 • single-sided
 • double sided
Dübel besonderer Bauart
 • Ringdübel
 • Scheibendübel
 • Scheibendübel mit Zähnen
 • einseitiger
 • zweiseitiger
hniloba
 • měkká hniloba
 • tvrdá hniloba
decay, rot
 • soft rot
 • dote
Fäulnis, Pilzbefall
 • Weichfäule
 • leichte Fäule
hodnocení, posuzování, odhad assessment Beurteilung
hodnota value Wert
hrana, okraj arris Kante, Rand
hřeben střechy
 • hřebenová vaznice
 • vrchol
 • vrcholový kloub
 • vrcholový styčník
 • vrcholová oblast
ridge
 • ridge purlin
 • apex
 • apex hinge
 • apex joint
 • apex zone
First , Dachfirst
 • Firsrpfette
 • First, Apex
 • Firstgelenk
 • Firstknoten
 • Firstbereich
hřebík
 • hřebík s hladkým dříkem
 • profilovaný (šroubový) hřebík
 • drážkovaný hřebík
 • hrot hřebíku
 • ohnutý konec hřebíku
 • namáhaný ve směru dříkuZ
 • hloubka zasahování, zaražení
 • šikmé přibíjení hřebíků
nail
 • plain shank nail, smooth nail
 • threaded nail, screw nail
 • grooved nail
 • nail point
 • nail clinching
 • axially loaded nail
 • nail penetration
 • toe nailing
Nagel
 • glattschäftiger Nagel
 • Sondernagel, Schraubnägel
 • Rillennagel
 • Nagelspitze
 • umgeschlagene Nagelspitze
 • beanspruchtes in Schaftrichtung
 • Einschlagtiefe
 • Schrägnagelung
hustota density Dichte
charakteristická hodnota
 • pevnosti
 • tuhosti
 • únosnosti
 • hustoty
 • zatížení
characteristic value of
 • strength
 • rigidity
 • load carrying capacity
 • density
 • action
charakteristischer Wert für
 • Festigkeit
 • Steifigkeit
 • Tragfähigkeit
 • Rohdichte
 • Einwirkung
charakteristiky dřeva redukující pevnost
 • suk – srostlý suk nesrostlý suk otvor po suku hranový suk jednotlivý suk skupinové suky
 • odklon vláken
 • šířka letokruhů
 • trhlina, prasklina – výsušná trhlina způsobená bleskem odlupčivá trhlina
 • oblina
 • zakřivení podélné ve směru tloušťky podélné ve směru šířky šroubovité příčné
 • reakční dřevo
timber strength reducing characteristics
 • knot live knot death knot arris knot knot hole single knot knot cluster
 • slope of grain
 • rate of growth
 • fissure, shake check lighting shake ring shake
 • wane
 • warp bow spring twist cup
 • reaction wood
Holzmerkmale reduzierend Festigkeit
 • Ast, Knoten verwachsener nicht verwachsener Ast Kantenast Astloch Einzelast Astansammlung
 • Faserneigung, Schrägfaser
 • Jahrringbreite
 • Risse Schwindrisse Blitzrisse Ringschäle
 • Baumkante
 • Krümmung Längskrümmung Breitseite Längskrümmung Schmalseite Verdrehung Querkrümmung
 • Reaktionsholz
impregnace preservative treatment Imprägnation
izolace, ochrana
 • tepelná izolace
 • zvuková izolace
 • izolace (ochrana) proti vlhkosti
 • protipožární ochrana
 • izolační vrstva
insulation, protection
 • thermal insulation
 • sound insulation
 • moisture protection
 • fire protection (prevention)
 • insulation layer
Schutz, Isolation, Dämmung
 • Wärmeschutz
 • Schallschutz
 • Feuchtigkeitsschutz
 • Brandschutz
 • Dämmschicht
jakost quality Güte, Qualität
kleština ribband Ankerbalken, Zange
klimatizování, kondicionování conditioning Konditionieren
klopení beam instability Kippen
kloubové spojení hinge Gelenkverbindung
kluz yield Fliessen, Gleitung
kmitání, vibrace vibration Schwingung, Vibration
kolíkový spojovací prostředek
 • jednostřižný
 • dvojstřižný
 • hřebík
 • sponka*
 • vrut do dřeva
 • kolík
 • svorník
 • přesný svorník
dowel-type fastener
 • single shear
 • double shear
 • nail
 • staple*
 • screw
 • dowel
 • bolt
 • accurate bolt
stiftförmiges Verbindungsmittel
 • einschnittig
 • zweischnittig
 • Nagel
 • Klammer*
 • Holzschraube
 • Stabdübel, Stift
 • Bolzen
 • Passbolzen
kompozitní nosník
 • dřevo-betonový
 • spřažený, složený
 • spřažená konstrukce ze dřeva a betonu
composite beam
 • timber-concrete
 • composite, built-up
 • timber-concrete composite structure
Verbundträger
 • Holz-Beton
 • verbund, zusammengesetzt
 • Holz-Beton- Verbundkonstruktion
konstrukční prvek building component Bauteil
kontrola, ověření
 • kontrola jakosti
check, control
 • quality control
Nachweis, Überwachung
 • Gütekontrolle, Qualitätsprüfung
kopule dome Kuppel
kotvení
 • stěnové ztužidlo
bracing
 • wall bracing
Verband
 • Wallverband
kovový spojovací prostředek
 • viz kolíkový spojovací prostředek
 • viz hmoždík speciální
 • styčníková deska s prolisovanými trny
metal fastener
 • see dowel type fastener
 • see connector special
 • punched metal plate fastener
metalischer Verbindungsmittel
 • s. stiftformiges Verbindungsmittel
 • s. Dübel besonderer Bauart
 • gestanzte Nagelplatte aus Metall, Nagelplatte
krokev
 • nárožní krokev
rafter
 • hip rafter
Sparren, Dachsparren
 • Gratsparren
kroucení, krut torsion Torsion, Verdrehung
kulatina
 • sbíhavost
 • křivost kulatiny
 • konstrukce z kulatiny
round timer, timber pole
 • taper
 • sweep
 • roundwood structure
Rundholz
 • Abholzigkeit
 • Krümmung
 • Rundholzkonstruktion
kůra
 • zárost, zarostlá kúra
bark
 • bark pocket
Rinde
 • Rindeneinschluss
kvantil fractile Quantile
lamela lamination Lamelle
lepený spoj
 • lepená spára celistvost lepené spáry
 • zubovitý spoj délka ozubu rozteč ozubů sklon ozubu . vůle v zubovitém spoji šířka tupého zakončení ozubu
 • úkosový spoj
adhesive (glued) joint
 • glue line glue line integrity
 • finger joint finger length pitch finger angle tip gap tip width
 • scarf joint
Leimverbindungung
 • Klebfuge Integrität der Klebfuge
 • Keilzinkenverbindung Zinkenlänge Zinkenteilung Flankenneigung Zinkenspiel Breite der Zinkenspitze
 • Schäftung
lepidlo
 • aminové
 • fenolické
 • melaminové
 • melamino-močovinové
 • rezorcínové
 • kaseinové
 • montážní lepidlo
 • lepidlo vyplňující spáry
 • nános lepidla
 • vytvrzování
 • tvrdidlo
 • vytlačování lepidla
adhesive, glue
 • aminoplastic
 • phenolic
 • melamine
 • melamine-urea
 • resorcinol
 • casein
 • assembly glue
 • gap filling adhesive
 • adhesive spread
 • curing
 • hardener
 • adhesive squeezeout
Klebstoff, Leim
 • Aminoplast
 • Phenolharzleim
 • Melaminharzleim
 • Melamin-ureaharzleim
 • Resorcinharzleim
 • Kaseinleim
 • Montageleim
 • fugenfüllender Klebstoff
 • Leimauftrag
 • Aushärtung
 • Härter
 • Klebstoff Herausdrückung
lešení, skruž, bednění falsework, scaffolds Gerüst, Schalung
letokruh
 • šířka letokruhů
annual ring, growth ring
 • rate of growth
Jahrring
 • Jahrringbreite
lom, porušení fracture, rupture Zerstörung, Bruch
materiál material Material, Rohstoff
mechanický spoj dřeva
 • jednostřižný spoj
 • dvojstřižný spoj
 • vícestřižný spoj
 • spoj s více spojovacími prostředky
 • hřebíkový spoj
 • sponkový spoj
 • svorníkový spoj
 • kolíkový spoj
 • vrutový spoj
 • spoj s vkládanými hmoždíky
 • spoj se zalisovanými hmoždíky
 • spoj s kovovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny
mechanical timber joint
 • single-shear joint
 • double-shear joint
 • multiple shear plane connection
 • multiple fastener joint
 • nailed joint
 • stapled loint
 • bolted joint
 • dowelled joint
 • screwed joint
 • ring and shear plate joint
 • toothed plate connector joint
 • joint with punched metal plate fastener
Holzverbindung mechanisch
 • einschnittige Verbindung
 • zweinschnittige Verbindung
 • mehrschnittige Verbindung
 • Verbindung mit mehreren Verbindungsmitteln
 • Nagelverbindung
 • Klammerverbindung
 • Bolzenverbindung
 • Stabdübelverbindung
 • Holzschraubenverbindung
 • Verbindung mit EInlassdübeln
 • Verbindung mit Einpressdübeln
 • Nagelplattenverbindung
měření
 • měřidlo, snímač
 • spároměr
measurement
 • gauge
 • feeler gauge
Messen
 • Messwertaufnehmer
 • Fühlerlehre
metoda dílčích součinitelů partial factor method Methode Teilsicherheitsbeiwerte
mez, mezní
 • mezní stav mezní stav únosnosti mezní stav použitelnosti
limit
 • limit state ultimate limit state serviceability limit state
Grenze, grenz
 • Grenzzustand Gzst. der Tragfähigkeit Gzst. der Gebrauchstauglichkeit
mezní, největší, krajní ultimate Grenz, Limit
mimostřednost
 • mimostředný připoj
 • mimostředné podepření
eccentricity
 • eccentric connection / joint
 • eccentric support
Ausmittigkeit
 • ausmittiger Anschluss
 • ausmittige Abstützung
modul
 • modul posunutí
 • modul pružnosti (E)
 • modul pružnosti ve smyku (G)
modulus
 • slip modulus
 • modulus of elasticity (E)
 • shear modulus (G)
Modul
 • Verschiebungsmodul
 • Elastizitätsmodul (E)
 • modul pružnosti v ohybu (E)
moment
 • ohybový moment
 • krouticí moment
 • návrhový moment
 • přídavný moment
 • moment na mezi kluzu
 • podporový moment
moment
 • bending moment
 • torsional moment
 • design moment
 • additional (secondary) moment
 • yield moment
 • moment at the suppor
Moment
 • Biegemoment
 • Torsionsmoment
 • Bemessungsmoment
 • Zusatzmoment
 • Fliessmoment
 • Stützmoment
momentový styk moment splice Momentstoss
montáž, sestavení
 • montáž na staveništi
erection, assembly
 • field assembly
Montage, Zusammensetzung
 • Montage auf der Baustelle
most
 • dřevěný most
 • silniční most
 • železniční most
 • lávka pro chodce
 • mostovka / vozovka
 • mostní podélník
 • zavěšený most
 • lanový most
bridge
 • timber bridge
 • road / highway bridge
 • railway bridge
 • pedestrian bridge, footbridge
 • deck
 • bridge stringer
 • suspended bridge
 • cable-stayed bridge
Brücke
 • Holzbrücke
 • Strassenbrücke
 • Eisenbahnbrücke
 • Fussgängerbrücke, Fusssteg
 • Fahrbahnplatte
 • Fahrbahnlängsträger
 • Hängebrücke
 • Schrägseilbrücke
nadvýšení camber Überhöhung
nadzdvižení uplift Abheben
napadení
 • biologické napadení
 • napadení houbami
 • napadení hmyzem
attack
 • biological attack
 • fungal attack
 • insect attack
Befall
 • biotischer Schadeneinfluss
 • Pilzbefall
 • Insektenbefall
napětí, namáhání
 • kombinované namáhání (napětí)
 • koncentrace napětí
 • napětí II. řádu
 • střídavé namáhání
 • napětí v tahu-tlaku-ohybu-smyku-krutu
stress
 • combined stress
 • stress concentration
 • second order linear analysis
 • alternating stress
 • tensile-compressive-bending- shear-torsion stress
Spannung, Beanspruchung
 • Spannungskombination
 • Spannungskonzentration
 • Spannungstheorie II. Ordnung
 • Wechselbeanspruchung
 • Zug-Druck-Biege-Schub-Torsions-Spannung
návrh draft Entwurf
navrhování, dimenzování
 • navrhování dřevěných konstrukcí
 • navrhování podle mezních stavů
 • návrhová hodnota
design
 • design of timber structures
 • limit state design
 • design value
Bemessung
 • Bemessung von Holzbauten
 • Bemessung nach Grenzzuständen
 • Bemessungswert
nosník, trám
 • prostý nosník
 • spojitý nosník
 • s přečnívajícími konci
 • konzola
 • hlavní nosník
 • vedlejší nosník
 • plnostěnný nosník
 • lepený lamelový nosník
 • pultový nosník
 • sedlový nosník
 • nadvýšený/vyklenutý sedlový nosník
 • zakřivený nosník
 • kompozitní (složený) nosník*
 • mechanicky spojovaný nosník
 • kloubový nosník
 • sdružený nosník
 • I-nosník
 • tenkostěnný nosník
 • skříňový nosník
 • věšadlový nosník
 • nosník se zářezem na konci
 • nosník se vzpěrkami
 • příhradový nosník*
 • pás (pásnice) nosníku
 • stojina, stěna nosníku
 • výměna nosníku
beam, girder
 • simply supported beam
 • continuous beam
 • beam with overhanging ends
 • cantilever
 • main beam
 • secondary beam
 • plane girder, web girder
 • glulam beam
 • single tapered beam
 • double tapered beam
 • double tapered pitched beam
 • curved beam
 • composite / buit-up beam*
 • mechanically jointed beam
 • Gerber girder
 • coupled (Koppel) beam
 • I-beam
 • thin webbed beam
 • box beam
 • kingpost truss
 • end-notched beam
 • knee braced beam
 • truss*
 • chord, flange
 • web
 • trimming, trimmer
Träger, Balken
 • Einfeldträger
 • Durchlaufträger
 • Auslegerbalken
 • Kragträger
 • Hauptträger
 • Nebenträger
 • Vollwandträger
 • Brettschichtholzträger
 • Pultdachträger
 • Satteldachträger
 • Satteldachträger mit gekrümmtem Untergurt
 • gekrümmter Träger
 • zusammengesetzter Träger*
 • nachgiebig verbundener Biegestab
 • Gelenkträger
 • Koppelträger
 • I-Träger, Doppel-T Träger
 • dünnwandiger Träger
 • Kastenträger
 • unterspannte Träger
 • Endausklingung von Balken
 • Kopfbandbalken
 • Fachwerkträger*
 • Gurt
 • Steg
 • Balkenwechsel
nula zero Null
obdélníkový rectangular rechteckig
objem volume Volumen, Kubatur
obklad / vnější plášť nenosný cladding Bekleidung, Verkleidung
oblast
 • růstová oblast
region, area
 • growth area
Gebiet, Bereich
 • Wuchsgebiet
oblouk
 • dvojkloubový oblouk
 • trojkloubový oblouk
arch
 • two-hinged arch
 • three-hinged arch
Bogen
 • Zweigelenkbogen
 • Dreigelenkbogen
obnovit restore instand setzen, renovieren
obrázek figure Bild
obvod perimeter Umfang
ocel
 • korozivzdorná ocel
 • ocelový plech
steel
 • stainless steel
 • iron sheet
Stahl
 • nicht rostender Stahl
 • Stahlblech
odhadnutý estimated geschätzt, abgeschätzt
odchylka deviation Abweichung
odkaz reference Hinweis
odlehčit unload entlasten
odolnost, odpor
 • odpor tření
 • požární odolnost
 • průřezový modul
resistance
 • friction resistance
 • fire resistance
 • moment of resistance
Widerstand
 • Reibungswiderstand
 • Feuerwiderstand
 • Widerstandsmoment
odvětraný prostor ventilated space Hinterlüftung
ohyb
 • ohyb v poloze na stojato
 • ohyb v poloze na ležato
 • ohyb ke dvěma osám
bending
 • edgewise bending
 • flatwise bending
 • two direction bending
Biegung
 • Hochkant-Biegung
 • Flachkant-Biegung
 • Doppelbiegung
ochrana dřeva
 • konstrukční ochrana dřeva
 • chemická ochrana dřeva
 • ochranná látka na dřevo
wood protection
 • detailing for durability
 • preservative treatment
 • wood (timber) preservative
Holzschutz
 • baulicher Holzschutz
 • chemischer Holzschutz
 • Holzschutzstoff, Holzschutzmittel
ochrana proti korozi corrosion protection Korrosionsschutz
okamžitý instantaneous sehr kurz
omezení limitation, restriction Begrenzung
oprava repair Reparatur
osa
 • hlavní osa
 • osový
axis
 • main axis
 • axial
Achse
 • Hauptachse
 • axial, mittiger
osazení, montování mounting Montage
otvor
 • otvor po suku
 • vrtat (dřevo)
 • předvrtání otvoru
 • otlačení stěny otvoru
hole
 • knot hole
 • drill (timber)
 • pre-drilling, preboring
 • embendment
Durchbruch, Loch
 • Astloch
 • bohren (Holz)
 • Vorbohren
 • Lochleibung
otvor okenní, dveřní opening window, door Öffnung Fenster, Tür
označení marking Kennzeichnung
pevnost
 • pevnost v tahu rovnoběžně s vlákny
 • pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny
 • pevnost v tlaku kolmo k vláknům
 • pevnost v ohybu
 • vzpěrná pevnost
 • pevnost ve smyku
 • pevnost v kroucení
 • pevnost v rázu
 • pevnost stěny otvoru
 • pevnost připojení styčníkové desky
 • pevnost lepeného spoje
 • trvalá pevnost
strength
 • tension strength parallel to grain
 • compression strength parallel
 • compression strength perpendicular to grain
 • bending strength
 • buckling strength
 • shear strength
 • torsional strength
 • impact strength
 • embedment strength
 • fastener anchorage capacity
 • glue-joint strength
 • permanent (fatigue) strength
Festigkeit
 • Zugfestigkeit parallel
 • Druckfestigkeit parallel
 • Druckfestigkeit rechtwinklig zur Faserrichtung
 • Biegefestigkeit
 • Knickspannung
 • Schub / Scherfestigkeit
 • Torsionsfestigkeit
 • Schlagfestigkeit, Stossfestigkeit
 • Lochleibungsfestigkeit
 • Nageltragfähigkeit
 • Klebfestigkeit
 • Dauerfestigkeit
pevný, únosný strong Fest, Tragfähig
pilařský závod sawmill Sägewerk
plamen flame Flamme
plášť, oplášťování
 • výztužný plášť
sheating, skin
 • stiffening sheating
Beplankung, Schale, Haut
 • aussteifende Beplankung
plátování half-lap joint Verblattung
plocha
 • plocha průřezu
area
 • cross-sectional area
Fläche
 • Querschnittfläche
počáteční initial initial, Anfangs-
počítač
 • projektování pomocí počítače (CAD)
 • výroba pomocí počítače (CAM)
computer
 • computer aided design (CAD)
 • computer aided manufacture (CAM)
Computer, Rechner
 • Rechnerunterstütztes Konstruieren (CAD)
 • Rechnerunterstütztes Fertigen (CAM)
podlaha, podlaží, strop
 • prkenná podlaha
 • strop obytné budovy
floor
boarded floor
residential floor
Fussboden, Boden
Dielenboden
Wohnungsdecke
podmínka condition Bedingung
podpora
 • vidlicová podpora
 • mezilehlá podpora
 • podporový styčník
support
 • fork bearing
 • intermediate support
 • support knot
Auflager
 • Gabelauflagerung
 • Zwischenauflager
 • Auflagerknoten
poměr behaviour Verhalten
poměrné protažení Elongation spezifische Dehnung
poměrné přetvoření strain Dehnung
porucha, porušení
 • porušení dřeva
 • způsob porušení
failure
 • wood failure
 • failure mode
Schadensfall
 • Holzbruch
 • Bruchart
postup procedure Verfahren, Ablauf
posunutí spoje displacement Verschiebung
posunutí, přemístění ratio Verhältniss
poškození, porušení damage Beschädigung, Zerstörung
potěr screed Estrich
použití application Anwendung
povlak coating Beschichtung, Überzug
povrch
 • čelní povrch dřeva
 • povrchová úprava
surface
 • end-grain surface
 • surface finish
Oberfläche, Fläche
 • Hirnholzfläche
 • Oberflächenbehandlung
pozemní stavba building construction Hochbau
požadavek requirement Anforderung
požár, oheň
 • působení požáru
 • požární odolnost
 • doba požární odolnosti
 • šíření požáru
 • požární stěna
 • hořlavost
fire
 • fire exposure
 • resistance to fire
 • fire resistance time
 • fire spread
 • fire wall
 • combustibility
Brand, Feuer
 • Brandbeanspruchung
 • Feuerwiderstand
 • Feuerwiderstandsdauer
 • Brandausbrietung
 • Brandwand
 • Brennbarkeit
pravoúhlost squareness Rechtwinkligkeit
preventivní ochrana prevention vorbeugender Schutz
preventivní opatření precaution, preventive measure vorbeugende Massnahme
prkno, deska board Brett
projekt project Projekt
prokluz (svorník při prvním zatížení) initial slip (bolted joint at first load) Schlupf (Bolzen bei Krafteinleitung)
proměnnost, proměnlivost anchor, holding-down Verankerung
prostorové vyztužení space bracing räumliche Aussteifung
prostorový
 • prostorový rám
spatial
 • spatial (space) frame
räumlich
 • räumliche Rahmen
protažení hlavy(spojovacího prostředku) head pull-through(fastener) Kopfdurchziehen(Verbindungsmittel)
provádění execution Ausführung
průhyb
 • průhyb od vlivu posouvajících sil
deflection
 • shear deflection
Durchbiegung
 • Durchbiegung infolge Querkraft
průměr (kruhu)
 • jmenovitý průměr
 • průměr dříku
diameter
 • nominal diameter
 • shank diameter
Durchmesser
 • Nenndurchmesser
 • Schaftdiameter
průměr (hodnota)
 • průměrná hodnota
 • vážený průměr
average, mean
 • average value
 • weighted average
Mittelwert, Mittel
 • Mittelwert
 • gewogenes Mittel
průnik
 • hloubka průniku
penetration
 • depth of penetration
Eindringung
 • Eindringtiefe
průřez, příčný řez
 • průřez, řez
 • kritický průřez
cross section
 • section
 • critical section
Querschnitt, Schnitt
 • Schnit
 • kritischer Querschnitt
průzkum variability Variabilität, Veränderlichkeit
pružnost elasticity Elastizität
prvek
 • nosný prvek
element, member
 • load bearing element
Element
 • Tragelement
předběžný návrh preliminary design Vorbemessung
předepsaný prescribed vorgeschrieben
překlad lintel Sturzträger
přeprava transportation Transport
přesnost accuracy Genauigkeit
příhradový vazník
 • pás (pásnice) vazníku horní pás dolní pás mezipásový prut
 • přímopásový vazník
 • trojúhelníkový vazník
 • obloukový příhradový vazník
 • lehký příhradový vazník
 • příhradový mřížový nosník
truss
 • chord top chord bottom chord internal member
 • parallel chord truss
 • triangular truss
 • bowstring truss
 • trussed rafter
 • lattice truss
Fachwerkbinder
 • Gurt Obergurt Untergurt Füllstab
 • Parallelgurtiger Fachwerkbinder
 • Dreieckbinder
 • Bogenbinder
 • leichter Fachwerkbinder
 • Gitterfachwerk
příjem
 • příjem impregnační látky
retention
 • preservative retention
Aufnahme
 • Schutzmittelaufnahme
přímý, rovný straight gerade, eben
přípoj
 • příčný přípoj
joint
 • joint with load perpendicular to grain
Anschluss
 • Queranschluss
přírůstek
 • přírůstek zatížení
 • přírůstek deformace
 • přírůstek času
increment
 • increment of load
 • increment of deformation
 • time increment
Steigerung, Zunahme
 • Laststeigerung
 • Verformungszunahme
 • Zeitzunahme
přiřazení assignment Zuordnung
půdorys ground plan Grundriss
radiální tah radial tension Radialzug
radiální tlak radial compression Radialdruck
rám nosná konstrukce
 • s rozebíratelným rámovým rohem
 • se zakřiveným rámovým rohem
 • s kruhem kolíků
 • se zubovitým spojem
frame, portal frame
 • V-shaped
 • curved haunch
 • dowelled haunch
 • finger jointed haunch
Rahmen
 • mit aufgelöster Rahmenecke
 • mit gekrümmten Rahmenecke
 • mit Dübelkreis
 • mit keilgezinkter Rahmenecke
rám vodorovný prvek stěny
 • horní rám
 • dolní rám, práh stěny
rail
 • top rail
 • bottom rail
Rippe
 • Kopfrippe
 • Fussrippe, Fussschwelle
rámová konstrukce frame structure Rahmentragwerk
rámový roh s velkým zubovitým spojem frame corner using large finger joint Rahmenecke mit universal Keilzinkenstoss
ráz, náraz impact Stoss
reakce na oheň reaction to fire Brandverhalten
rekonstrukce restoring Instandsetzung
roh
 • rohový přípoj
corner
 • corner connection
Ecke
 • Eckverbindung
rovnováha equilibrium Gleichgewicht
rovnováha sil equilibrium of forces Kräftegleichgewicht
rozdělení zatížení load sharing Lastverteilung
rozdělený distributed Verteilt
rozměr
 • rozměrová stálost
 • rozměrová změna
 • tolerance rozměru
 • nominální / jmenovitý rozměr
 • požadovaný / stanovený rozměr
 • celkový rozměr
dimension, size
 • dimensional stability
 • dimensional change
 • size tolerance
 • nominal size
 • target size
 • overall dimension
Mass, Dimension, Format
 • Dimensionsstabilität
 • Massänderung
 • Masstoleranz
 • Nennmass
 • Sollmass
 • Gesamtmass
rozpětí span Spannweite
rozsah, rozmezí range Bereich
rozštěpení splittig failure Aufreissen
rozteč, rozestup spacing Abstand
rychlost, míra, stupeň rate Geschwindigkeit, Grad
řezání cutting Sägen
řezivo sawn timber Schnittholz
seismický
 • seismické namáhání
seismic
 • seismic action
seismisch, Erdschütterungs-
 • Erdbebenbeanspruchung
sesychání shrinkage Schwinden
shoda compliance Übereinstimmung
schodiště stair Treppe
síla
 • návrhová síla
 • vnitřní síla
 • kotevní síla
 • přenos síly
force
 • design force
 • internal force
 • anchorage force
 • force transmission
Kraft
 • Bemessungskraft
 • innere Kraft
 • Ankerkraft
 • Kraftübertragung
simulace simulation Simulation
skladování storage Lagerung
sklon slope Neigung
skořepina
 • skořepinová konstrukce
shell
 • shell structure
Schale
 • Schalentragwerk
směna
 • pracovní směna
shift
 • working shift
Schicht
 • Arbeitsschicht, Schicht
směr
 • podélný směr
 • radiální směr
 • tangenciální směr
direction
 • lengthwise direction
 • radial direction
 • tangential direction
Richtung
 • Längsrichtung
 • Radialrichtung
 • Tangentialrichtung
směrnice
 • směrnice pro stavební výrobky
directive
 • construction products directive
Richtlinie
 • Bauproduktenrichtlinie
směrodatná odchylka standard deviation Standardabweichung
smyk
 • smyk za ohybu
 • smyk v rovině desky
 • smyk kolmo k rovině desky
 • valivý smyk
 • smykový tok
 • střih
shear
 • shear stress
 • planar shear stress
 • panel shear stress
 • rolling shear
 • shear flow
 • shear
Schub
 • Schub
 • Schub in Plattenebene
 • Schub rechtwinklig zur Plattenebene
 • Rollschub
 • Schubfluss
 • Abscheren
sníh snow Schnee
součinitel
 • modifikační součinitel
 • redukční součinitel
factor
 • modification factor
 • reduction factor
Beiwert
 • Modifikationsbeiwert
 • Abminderungsbeiwert
spára, mezera
 • dilatační spára
gap
 • expansion gap
Fuge
 • Dehnungsfuge
spoj, styk
 • podélný spoj
 • příčný spoj
 • rohový spoj
 • tupý spoj
 • kloubový spoj
 • kontaktní styk
 • mechanický spoj*
 • spoj tuhý v ohybu
 • lepený spoj*
 • okapový spoj
 • tesařský spoj*
 • posunutí spoje
joint, connection
 • end joint
 • edge joint
 • corner joint
 • abutting joint
 • hinge
 • contact joint
 • mechanical joint
 • moment resisting connection
 • glued joint
 • heel joint
 • carpentry joint*
 • joint slip
Verbindung, Stoss
 • Endverbindung
 • Querverbindung
 • Eckverbindung
 • stumpf Stoss
 • Gelenkverbindung
 • Kontaktstoss
 • mechanische Verbindung
 • biegefeste Verbindung
 • geklebte Verbindung
 • Traufverbindung
 • zimmermannsmässige Verbindung*
 • Verschiebung / Nachgiebigkeit / Lochleibungsverformung der Verbindung
spojitý
 • spojitý nosník
continuous
 • continuous beam
durchlaufend
 • Durchlaufträger
spojovací prostředek*
 • spojovací prostředek pro dřevo
fastener*
 • timber fastener
Verbindungmittel*
 • Holzverbindungsmittel
spolehlivost reliability Zuverlässigkeit
spolupůsobení interaction Zusammenwirken
sponka
 • dřík sponky
 • krček sponky
staple
 • staple leg
 • staple crown
Klammer
 • Klamerschaft
 • Klammerrücken
stabilita
 • stabilita rozměrů
stability
 • dimensional stability
Stabilität
 • Dimensionsstabilität
stavba, objekt construction works Bauwerk, Objekt
stavební konstrukce engineering structure Baukonstruktion
stavění construction Bauen
staveniště
 • na staveništi
building site, site
 • in-situ
Baustelle
 • auf site
stěna
 • vnější stěna
 • vnitřní stěna
 • nosná stěna
 • výztužná stěna
 • stěnové ztužidlo
 • dělicí stěna, příčka
 • opěrná stěna
 • protihluková stěna
 • požární stěna
 • horní rám stěny
 • dolní rám / práh stěny
 • stěnový panel s dřevěným rámem
wall
 • outside wall
 • internal wall
 • structural wall
 • wall diaphragm, shear wall
 • wall bracing
 • partition wall
 • retaining wall
 • sound barrier
 • fire wall
 • top rail
 • bottom rail
 • timber frame wall panel
Wand
 • Aussenwand
 • Innenwand
 • tragende Wand
 • Wandscheibe
 • Wandverband
 • Trennwand
 • Stützwand
 • Schallschutzwand
 • Brandwand
 • Kopfrippe
 • Fussschwelle
 • Wandelement in Holztafelbauart
stožár, sloup
 • dřevěný sloup, stožár pata / dolní čelo sloupu čep / horní čelo sloupu
transmission mast
 • wood pole pole butt pole tip
Leitungsmast
 • Holzmast Mastfuss Mastzopf
strop
 • dřevěný trámový
 • žebrový-panelový
 • masivní dřevěný
 • spřažený ze dřeva a betonu
 • strop obytné budovy
 • zavěšený strop
 • stropní podhled
floor, ceiling
 • timber (joist) ceiling
 • ribbed-panel ceiling
 • solid timber ceiling
 • composite timber-concrete
 • residential floor
 • suspended floor
 • ceiling
Decke
 • Holzbalkendecke
 • Rippen-Hohlkastendecke
 • Massivholzdecke
 • Holz-Beton-Verbunddecke
 • Wohnungsdecke
 • Unterdecke
 • Deckenuntersicht
střecha
 • krokvová střecha
 • hambálková střecha
 • vaznicová střecha
 • sedlová střecha
 • valbová střecha
 • pultová střecha
 • plochá střecha
 • lamelová střecha
 • lomenicová střecha
 • stanová střecha
 • zavěšená střecha
roof
 • rafter roof
 • collar roof
 • purlin roof
 • double-pitched roof
 • hip roof
 • single-pitch roof
 • flat roof
 • lamella roof
 • folded plate roof
 • tent roof
 • suspended roof
Dach
 • Sparrendach
 • Kehlbalkendach
 • Pfettendach
 • Satteldach
 • Walmdach
 • Pultdach
 • Flachdach
 • Lamellendach
 • Faltdach
 • Zeltdach
 • Hängedach
střešní (stropní) výztužná tabule roof (floor) diaphragm Dach-(Decken)scheibe
střešní krytina roofing Dachdeckung
střešní lať roof batten Dachlatte
stupeň step Stufe
styčník node Knotenpunkt
sušina dřeva oven dry mass Darrmasse
světlost, světlý rozměr clear span lichte Weite
svislý vertical vertikal, senkrecht
svodidlo road barrier Leitplanke
svorník, šroub
 • kotevní svorník
 • stahovací svorník
 • matice svorníku
 • podložka svorníku
bolt
 • anchor bolt
 • clamp bolt
 • nut
 • washer
Bolzen, Schraube
 • Ankerbolzen
 • Klemmbolzen
 • Mutter
 • Unterlegscheibe
šířka width Breite
štíhlostní poměr slenderness ratio Schlankheitsgrad
tabulka table Tabelle
tah
 • tah kolmo k vláknům
tension
 • tension perpendicular to grain
Zug
 • Querzug
táhlo tie, tie rod Zugstange, Zugband
teplota
 • teplota dřeva
temperature
 • wood temperature
Temperatur
 • Holztemperatur
tesař carpenter Zimmerer
tesařský (truhlářský) spoj
 • šikmé zapuštění čelní patní dvojité
 • plátování
 • čepový spoj
 • kampování
 • drážka a pero
carpentry joint
 • framed joint with notch in the front area in the rear area in combination
 • half-lap joint, lapping
 • mortise and tenon joint
 • framed joint
 • tongue and groove
zimmermannsmässige Verbindung
 • Versatzverbindung Stirnversatz Fersenversatz doppelter Versatz
 • Verblattung
 • Zapfen
 • Verkämmung
 • Nut und Feder
těsnění proti větru wind barrier Windabdichtung
tíha, tíže
 • vlastní tíha
weight
 • self-weight
Last, Gewicht
 • Eigengewicht
tlačený prut, sloup
 • patka sloupu
 • ložisko sloupu
 • mřížový tlačený prut – mřížový tlačený prut s lepe- nými nebo hřebíkovými spoji
 • členěný tlačený prut s vložkami nebo rámovými spojkami
 • tlačený prut složeného průřezu
column
 • column base
 • column support
 • lattice column lattice column with glued or nailed joints
 • spaced column with packs or gussets
 • mechanically jointed column
Druckstab, Stütze
 • Stützenfuss
 • Stützenauflager
 • Gitterstab Gitterstab mit geklebten oder genagelten Verbindungen
 • mehrteiliger gespreizter Druckstab mit Zwischen- oder Bindehölzer
 • zusammengesetzter Druckstab mit kontinuierlicher mechanischer Verbindung
tlak
 • osový tlak
 • tlak kolmo k vláknům
 • mimostředný tlak
 • tlak na celou plochu
 • podporový (soustředěný) tlak
compression
 • axial compression
 • compression perpendicular to grain
 • eccentric compression
 • continuous support
 • discrete support
Druck
 • mittiger Druck
 • Querdruck
 • ausmittiger Druck
 • Schwellendruck
 • Auflagerdruck
tloušťka
 • nominální tloušťka
 • tloušťka povlaku
thickness
 • nominal thickness
 • coating thickness
Dicke
 • Nenndicke
 • Beschichtungsdicke
trvanlivost
 • přirozená trvanlivost
durability
 • natural durability
Dauerhaftigkeit, Haltbarkeit
 • natürliche Dauerhaftigkeit
třída
 • jakostní třída
 • třída pevnosti
 • třída provozu
 • třída ohrožení
 • třída trvání zatížení* stálé dlouhodobé střednědobé krátkodobé okamžikové
class, grade
 • grade
 • strength class
 • service class
 • hazard class
 • load-duration class* permanent long term medium term short term instantaneous
Klasse
 • Sortierklasse
 • Festigkeitsklasse
 • Nutzungsklasse
 • Gefährdungsklasse
 • Klasse Lasteinwirkungsdauer* ständig lang mittel kurz sehr kurz
třídění
 • vizuální třídění podle pevnosti
 • strojní třídění podle pevnosti
 • stroj pro třídění podle pevnosti
 • třídění zkušebním zatížením
grading
 • visual strength grading
 • machine strength grading
 • strength grading machine
 • machine proof-grading
Sortierung
 • visuelle Festigkeitssortierung
 • maschinelle Festigkeitssortierung
 • Sortiermaschine
 • Sortierung durch Probebelastung
tuhost
 • rotační tuhost
 • tuhost v ohybu
 • tuhý
stiffness, rigidity
 • rotational rigidity
 • bending stiffness
 • rigid, stiff
Steifigkeit, Starrheit
 • Drehsteifigkeit
 • Biegesteifigkeit
 • starr, steif
tvar shape Form
tvarové součásti z plechu
 • patka nosníku
 • příchytka krokve k vaznici
 • Gerberův spojovací prostředek
 • zarážka
 • úhelníková spojovací součást
cold formed steel fasteners
 • joist hanger
 • framing anchor
 • shear force splice
 • cleat
 • angle bracket
Stahlblechformteilen
 • Balkenschuh
 • Sparrenpfettenanker
 • Gerberverbinder
 • Knagge
 • Winkelverbinder
tyč bar Stange, Stock
účinný průřez effective cross section wirksamer Querschnitt
údaje data Daten
udržování maintenance Instanthaltung
úhel angle Winkel
únava
 • únava dřeva
fatigue
 • wood fatigue
Ermüdung
 • Ermüdung von Holz
únosnost, odolnost
 • únosnost v tahu
 • únosnost na vytažení
capacity, resistance
 • tensile capacity
 • withdrawal capacity
Tragfähigkeit, Widerstand
 • Zugtragfähigkeit
 • Ausziehwiderstand
upevnění fastening Befestigung
úprava, nastavení adjustment Angleichung, Modifikation
usazování vody na ploché střeše water ponding on flat roof Pfützenbildung auf Flachdach
uspořádání ranking Reihung, Anordnung
vady dřeva
 • viz charakteristiky dřeva redukující pevnost
wood defects
 • see timber strength reducing characteristics
Holzfehler
 • s. Holzmerkmale reduzierend Festigkeit
váhová metoda(stanovení vlhkosti dřeva) oven dry method Darrverfahren
vaznice
 • okapová vaznice
 • středová-mezilehlá vaznice
 • hřebenová vaznice
 • kloubová vaznice
purlin
 • eaves purlin
 • centre purlin
 • ridge purlin
 • hinged purlin
Pfette
 • Fusspfette
 • Mittelpfette
 • Firstpfette
 • Gelenkpfette
vazník
 • střešní vazník
 • vazník s využitým střešním prostorem
 • lichoběžníkový vazník
 • vzpínadlový vazník
 • příhradový vazník*
binder, girder, truss
 • roof truss
 • attic truss
 • trapezoidal truss
 • kings truss
 • truss*
Binder
 • Dachbinder
 • Studiobinder
 • Trapezbinder
 • unterspannter Träger
 • Fachwerkbinder
venkovní, vnější
 • venkovní prostředí
external
 • external environment
aussen-, ausserer, extern
 • im Freien
věšadlo
 • jednoduché věšadlo
 • dvojité věšadlo
 • věšadlový nosník
king post truss
 • king post
 • queen post truss
 • king truss, trussed beam
Hängewerk
 • einfaches Hängewerk
 • doppeltes Hängewerk
 • unterspannte Balken / Träger
vetknutý fixed fest, eingespannt
vícepodlažní multi-storey Mehrgeschossig
vítr wind Wind
vlákno
 • vlákno dřeva
 • směr vláken
 • odklon vláken
 • točivost
fibre, grain
 • wood fibre
 • fibre direction
 • slope of grain
 • spiral grain
Faser
 • Holzfaser
 • Faserrichtung
 • Faserneigung
 • Drehwuchs
vlastnost property Eigenschaft
vlhkost
 • hladina vlhkosti
 • relativní vlhkost
 • rovnovážná vlhkost
 • vlhkoměr
 • bod nasycení vláken
moisture content
 • moisture level
 • relative humidity
 • equilibrium moisture content
 • moisture meter
 • fibre saturation point
Feuchte
 • Feuchtigkeitsniveau
 • relative Luftfeuchte
 • Ausgleichsfeuchte
 • Feuchtemessgerät, Feuchtigkeitsmesser
 • Fassersätigungspunkt
vliv
 • vliv prostředí
influence
 • environmental influence
Einfluss
 • Umgebungseinfluss
vodorovný horizontal horizontal
vrstva s difusním odporem vapour / moisture barrier Dampfbremse / Feuchtesperre
vrstvené dřevo (LVL)
 • vrstvené dřevo z dýhových pásů
laminated veneer lumber (LVL)
 • parallel strand lumber
Furnierschichtholz (LVL)
 • Furnierstreifenholz
vrut do dřeva
 • vrut namáhaný na střih
 • vrut namáhaný na vytažení
 • hloubka zašroubování
 • samovrtný vrut
screw
 • laterally loaded screw
 • axially loaded screw
 • penetration depth
 • drilling screw
Holzschraube
 • Schraube beanspruchte auf Abscheren
 • Schraube beanspruchte auf Herausziehen
 • Einschraubtiefe
 • Bohrschraube
výběr, vzorek
 • odběr vzorků
sample
 • sampling
Probe, Probestück
 • Probenahme
výrobek
 • výrobní proces
 • výrobní prostory
product
 • production process
 • premises
Produkt
 • Herstellungsprozess /verfahren
 • Herstellungsräume
výsledný resultant resultierend
vysoký high hoch
vysušený v sušárně oven dry künstlich getrocknet
výška height, depth Höhe
vytažení
 • odolnost proti vytažení
 • hřebík / vrut namáhaný na vytažení
withdrawal
 • withdrawal resistance
 • axially loaded nail / screw
Ausziehung
 • Ausziehwiderstand
 • Nagel/Schraube beanspruchte auf Herausziehen
významný significant signifikant
výztuha stojiny web stiffener Stegverstärkung
vyztužení, ztužidlo
 • příčné vyztužení
 • prostorové vyztužení
 • výztužná stěna
 • výztužná tabule
 • výztužná tuhost (v rovině stěny)
 • výztužná únosnost (v rovině stěny)
bracing, restraint
 • lateral bracing
 • space bracing
 • shear wall
 • horizontal diaphragm
 • racking stiffness (in plane of wall)
 • racking stiffness (in plane of wall)
Aussteifung, Verstrebung
 • seitliche Aussteifung
 • räumliche Aussteifung
 • Wandscheibe
 • horizontale Aussteifungsscheibe
 • Wandscheiben-Steifigkeit
 • Wandscheiben-Steifigkeit
vzdálenost
 • vzdálenost od okraje
 • vzdálenost od čela (konce)
 • rozteč, rozestup
distance
 • edge distance
 • end distance
 • spacing
Abstand, Distance
 • Randabstand
 • Endabstand
 • Abstand
vzduch
 • relativní vlhkost vzduchu
air
 • relative humidity
Luft
 • relative Luftfeuchtigkeit
vzorec formula Formel
vzpěr, vybočení
 • součinitel vzpěrnosti
buckling
 • buckling coefficient
Knickung. Ausknicken
 • buckling coefficient
vzpěradlo propped beam, strutted frame Sprengwerk
vzpěrka knee-brace Kopfband
vzpínadlo Inspection, investigation Untersuchung
základ, základový foundation Grund, Fundament
základní soubor population Grundgesamtheit
zakřivený
 • zakřivený nosník
curved
 • curved beam
gekrümmt
 • gekrümmte Träger
zářez, vrub notch Ausklinkung, Kerbe
zatížení, účinek
 • trvání zatížení
 • stálé zatížení
 • dlouhodobé zatížení
 • střednědobé zatížení
 • proměnné zatížení
 • krátkodobé zatížení
 • okamžikové zatížení
 • mimořádné zatížení
 • rázové zatížení (nárazem)
 • dynamické zatížení
 • předběžné zatížení
 • seismické zatížení
 • klimatické zatížení
 • zatížení sněhem
 • zatížení větrem
 • vodorovné zatížení
 • svislé zatížení
 • pohyblivé zatížení
 • zkušební zatěžování
 • osové zatížení
 • soustředěné zatížení
 • osamělé břemeno
 • zatížení vlivem teploty
 • rozdělení zatížení
 • kombinace zatížení
 • zatížení při zemětřesení
 • zatížení během provádění
 • zatěžovací případ
 • rychlost zatěžování
 • kombinační součinitel
action, load
 • load-duration
 • permanent action, dead load
 • long term loading
 • medium term action
 • variable (imposed, live) action
 • short term action (loading)
 • instantaneous action
 • accidental load
 • impact load
 • dynamic action
 • preload
 • seismic / earthquake action
 • climatic action
 • snow load
 • wind action
 • horizontal action
 • vertical load
 • moving load
 • proof loading
 • axial load
 • concentrated load
 • point loading
 • thermal action
 • load sharing
 • combination of actions
 • earthquake action
 • action during execution
 • loading case
 • rate of loading
 • factor for combination value of a variable action
Einwirkung, Last
 • Lasteinwirkungsdauer
 • ständige Einwirkung
 • langzeitige Einwirkung
 • mittelzeitige Einwirkung
 • variabel Verkehrslast
 • kurzzeitige Einwirkung
 • sehr kurze Einwirkung
 • aussergewöhnliche Einwirkung
 • Stossbelastung
 • dynamische Einwirkung
 • Vorbelastung
 • Belastung durch Erdbeben
 • Klimabelastung
 • Schneelast
 • Windlast
 • horizontale Einwirkung
 • vertikale Einwirkung (Last)
 • bewegliche Belastung
 • Prüfbelastung
 • axiale Belastung
 • konzertrierte Belastung
 • Einzellast
 • Temperatureinwirkung
 • Lastverteilung
 • Last(Einwirkungs)kombination
 • Erdbebenbeanspruchung
 • Einwirkung während der Ausführung
 • Lastfall
 • Belastungsgeschwindigkeit
 • Kombinationsbeiwert
zavěšení suspension Aufhängung
závitová tyč
 • vlepovaná závitová tyč
 • vlepovaný prut
treaded rod
 • glued-in steel bolts
 • glued-in rod / bolt
Gewindestange
 • eingeleimte Gewindestange
 • eingeleimter Stab / Stahlstab
zbarvení
 • zamodralost
stain
 • blue stain
Verfärbung
 • Bläue
zbytkový residual residual
zesílení, zpevnění strengthening Verstärkung
zkouška
 • zkouška požární odolnosti
 • zkouška krčku trnu
 • protokol o zkoušce
 • zkoušení
 • zkušební těleso
 • zkušební postup
 • zkušební ústav
test
 • fire resistance test
 • nail root test
 • test report
 • testing
 • specimen
 • test method
 • testing institute
Prüfung, Test
 • Feuerwidestandsprüfung
 • Prüfung der Nagelwurzel
 • Prüfbericht
 • Prüfen
 • Prüfkörper
 • Prüfverfahren
 • Prüfinstitut
znalec dřeva wood technologist expert Holzsachverständige
zrychlení acceleration Akzeleration, Beschleunigung
zuhelnatění
 • hloubka zuhelnatění
 • rychlost zuhelnatění
charring
 • charring depth
 • charring rate
Abbrand
 • Abbrandtiefe
 • Abbrandgeschwindigkeit
zvuk, hluk
 • zvuk šířící se vzduchem
 • kročejový hluk
sound, noise
 • air sound
 • impact noise, footfall sound
Schall, Lärm
 • Luftschall
 • Trittschal
životní prostředí
 • ochrana životního prostředí
 • agresivní prostředí
 • venkovní prostředí
 • vliv prostředí
environment
 • environment protection
 • aggressive environment
 • external environment
 • environmental influence
Umwelt
 • Umweltschutz
 • aggressive Medien
 • im Freien
 • Umgebungseinfluss
životnost live span Lebensdauer


Obory a specializace: ,
Kategorie: