Zařízení horizontální a vertikální dopravy – TZS (MP 1.5.8)

Pomůcka MP 1.5.8 se zaměřuje na metodické postupy, se kterými se projektanti v oboru Technologická zařízenístaveb – Zařízení horizontální a vertikální dopravy, v praxi setkávají včetně kapitol, věnující se technickým zásadám činnosti projektantů, základní terminologii a právním předpisům příslušejících k oboru. Pomůcka se vzájemně doplňuje s pomůckou MP 1.5.5.

Obecné zásady činnosti AO TPS pro projektovou činnost (MP 1.6)

Pomůcky řady MP 1.6 se zaměřují na metodické postupy, se kterými se projektanti v jednotlivých profesích oboru Technika prostředí staveb v praxi setkávají. Projektanti v nich naleznou návody, jak si organizovat práci při řešení zakázek a v situacích, které s řešením souvisejí, nikoliv však technické informace či podrobnosti, týkající se obsahu zpracovávané dokumentace.

Zařízení pro vytápění – TPS (MP 1.6.1)

Tato pomůcka se zaměřuje na metodické postupy, se kterými se projektanti v oboru Technika prostředí staveb – Zařízení pro vytápění staveb v praxi setkávají. Obsahuje rovněž kapitoly, věnující se technickým zásadám činnosti projektantů profese zařízení pro vytápění staveb, základní terminologii a seznam právních předpisů příslušejících k oboru.

Zařízení pro ochlazování staveb – TPS (MP 1.6.2)

Tato pomůcka se zaměřuje na metodické postupy, se kterými se projektanti v oboru Technika prostředí staveb – Zařízení pro ochlazování staveb v praxi setkávají. Obsahuje rovněž kapitoly, věnující se technickým zásadám činnosti projektantů profese zařízení pro ochlazování staveb, základní terminologii a seznam právních předpisů příslušejících k oboru.

Zařízení vzduchotechniky – TPS (MP 1.6.3)

Tato pomůcka se zaměřuje na metodické postupy, se kterými se projektanti v oboru Technika prostředí staveb – Vzduchotechnická zařízení, v praxi setkávají. Obsahuje rovněž kapitoly, věnující se technickým zásadám činnosti projektantů profese vzduchotechnická zařízení, základní terminologii a seznam právních předpisů příslušejících k oboru.

Zařízení pro měření a regulaci – TPS (MP 1.6.4)

Tato pomůcka se zaměřuje na metodické postupy, se kterými se projektanti v oboru Technika prostředí staveb – Zařízení pro měření a regulaci, v praxi setkávají. Osahuje i kapitoly, věnující se technickým zásadám činnosti projektantů profese zařízení pro měření a regulaci, základní terminologii a seznam právních předpisů příslušejících k oboru.

Zdravotně technické instalace – TPS (MP 1.6.5)

Tato pomůcka se zaměřuje na metodické postupy, se kterými se projektanti v oboru Technika prostředí staveb – Zařízení zdravotně technických instalací, v praxi setkávají. Osahuje i kapitoly, věnující se technickým zásadám činnosti projektantů profese zařízení pro měření a regulaci, základní terminologii a seznam právních předpisů příslušejících k oboru.

Plynová zařízení – TPS (MP 1.6.6)

Tato pomůcka se zaměřuje na metodické postupy, se kterými se projektanti v oboru Technika prostředí staveb – Plynová zařízení, v praxi setkávají. Obsahuje rovněž kapitoly, věnující se technickým zásadám činnosti projektantů profese plynových zařízení, základní terminologii a seznam právních předpisů příslušejících k oboru.

Zařízení silnoproudé elektrotechniky – TPS (MP 1.6.7)

Tato pomůcka se zaměřuje na metodické postupy, se kterými se projektanti v oboru Technika prostředí staveb – Zařízení silnoproudé elektrotechniky, v praxi setkávají. Osahuje i kapitoly, věnující se technickým zásadám činnosti projektantů profese zařízení silnoproudé elektrotechniky, základní terminologii a seznam právních předpisů příslušejících k oboru.

Zařízení elektronických komunikací – TPS (MP 1.6.8)

Tato pomůcka se zaměřuje na metodické postupy, se kterými se projektanti v oboru Technika prostředí staveb – Zařízení elektrotechnických komunikací, v praxi setkávají. Osahuje i kapitoly, věnující se technickým zásadám činnosti projektantů profese zařízení elektrotechnických komunikací, základní terminologii a seznam právních předpisů příslušejících k oboru.