Dokumenty ČKAIT

Metodické pomůcky

Projektová činnost (MP 1)

Zásady organizace výstavby (MP 1.1.2)

Stavebně technický průzkum výskytu azbestu (MP 1.1.4)

Obecné zásady činnosti AO TZS pro projektovou činnost (MP 1.5)

Plynová zařízení – TZS (MP 1.5.1)

Elektroenergetická zařízení – TZS (MP 1.5.2)

Elektronická komunikační zařízení – TZS (MP 1.5.3)

Zdroje tepelné energie a rozvodná tepelná zařízení – TZS (MP 1.5.4)

Zdvihací zařízení – TZS (MP 1.5.5)

Stavby na poddolovaném území – TZS (MP 1.5.6)

Projektování ocelových konstrukcí technologických staveb – TZS (MP 1.5.7)

Zařízení horizontální a vertikální dopravy – TZS (MP 1.5.8)

Obecné zásady činnosti AO TPS pro projektovou činnost (MP 1.6)

Zařízení pro vytápění – TPS (MP 1.6.1)

Zařízení pro ochlazování staveb – TPS (MP 1.6.2)

Zařízení vzduchotechniky – TPS (MP 1.6.3)

Zařízení pro měření a regulaci – TPS (MP 1.6.4)

Zdravotně technické instalace – TPS (MP 1.6.5)

Plynová zařízení – TPS (MP 1.6.6)

Zařízení silnoproudé elektrotechniky – TPS (MP 1.6.7)

Zařízení elektronických komunikací – TPS (MP 1.6.8)

Spolupráce autorizovaných osob (statika staveb) (MP 1.7.1)

Územní plánování v městském inženýrství (MP 1.8.2)

Úloha městského inženýra ve struktuře územní samosprávy (MP 1.8.3)

Technické pomůcky

Bezbariérové užívání staveb – základní principy přístupnosti (TP 1.4)

Bezbariérové užívání pro městské inženýry (TP 1.5)

Spolupráce AO při navrhování požární bezpečnosti staveb (TP 1.6)

Požární bezpečnost jednoduchých staveb (TP 1.7)

Technické standardy

TS 01 – Stanovení minimální návrhové světlé výšky místností (Technický standard ČKAIT)