Metodiky, stanoviska, rozhodnutí a další dokumenty týkající se veřejných zakázek jsou zveřejňovány na Portálu o veřejných zakázkách, které spravuje ministerstvo pro místní rozvoj. https://portal-vz.cz/metodiky-stanoviska/

Za období září až prosinec 2020 byly vydány následující důležité technické normy. Září 2020 ČSN 73 0835 + Z3 – Požární bezpečnost staveb – Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče ČSN 73 0835 ed. 2 – Požární bezpečnost staveb- Budovy zdravotnických zařízení a sociální péče ČSN 73 0843 ed. 2 – Požární bezpečnost staveb – Objekty spojů a poštovních provozů ČSN EN ISO 6946 – Stavební […]

Veřejnost získá od příštího roku bezplatný přístup k závazným technickým normám. Umožní jí to takzvaný sponzorovaný přístup, za který budou České agentuře pro standardizaci (ČAS) platit ministerstva nebo úřady. Uživatelé, kteří se musí ze zákona řídit technickými normami, k nim pak budou mít bezplatný přístup na internetu. Novinku přináší novela zákona, která vstupuje v účinnost 1. ledna. Týkat se […]

Digitální Česko – odkaz na portál Úřadu vlády ČR Komentář normy ČSN EN ISO 16 924 Plnicí stanice na zemní plyn – LNG stanice pro plnění vozidel (R 3.2) – dokument zpracovaný VUT v Brně v rámci projektu č. TK01010146 Technologické agentury ČR Jak se v minulosti stavělo s vápnem (R 4.1) – instruktážní videa Národního památkového ústavu

Ministerstvo dopravy v úterý vybralo vítěze tendru, který zafinancuje, postaví a následně zajistí údržbu chybějícího úseku dálnice D4 mezi Příbramí a Pískem. S cenou 16,55 miliardy korun se vítězem stalo francouzské sdružení DIVia, které rovným dílem tvoří skupiny Vinci a Meridiam Investments. Vinci to oznámila v tiskové zprávě, potvrdil to i její poradce PwC. Mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka v úterý na dotazy […]

V reakci na dopis Svazu měst a obcí směrem k MŽP týkající se nově přijímané odpadové legislativy a některých nejasností a změn, které tyto nově přijímané zákony přinášejí, jsme obdrželi odpověď ministerstva. Níže předkládáme zpracované odpovědi na dotazy týkající se povinností, které budou mít obce od 1. ledna 2021 v souvislosti s přijetím nového zákona o odpadech a dalších navazujících zákonů. https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/dopady-ucinnosti-noveho-zakona-o-odpadech-na-obce

Prezident Miloš Zeman dnes na Pražském hradě jmenoval Petra Mlsnu předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Dosavadní náměstek ministra vnitra ve funkci nahradil Petra Rafaje, který k dnešku rezignoval. Jeho konec požadovali zástupci vládní koalice. Mlsna se funkce ujme od středy, kdy mu začne šestileté funkční období. Novinářům po jmenování řekl, že během ledna obmění rozkladové komise […]

Jestliže stavební úřad zjistí nepovolenou stavební činnost, měl by vůči stavebníkovi postupovat rázně, jak mu ukládá zákon. Zejména by neměl připustit, aby nepovolená výstavba pokračovala. Liknavý přístup, kdy neukázněnému stavebníkovi není z moci úřední zabráněno v pokračování a celkovém dokončení nepovolené stavby, je špatným signálem pro společnost a může vést k názoru, že zákony, a především úřady, neměří všem stejně. https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2020/urady-musi-byt-pri-reseni-cernych-staveb-dusledne/

„Kvalita“, s jakou jsou prováděny stavební práce, práce řemeslníků na různých rekonstrukcích bytů a staveb, obkladačů a podobně, mnohdy dovedou objednatele k tomu, že žádá okamžité ukončení prací, případně zhotoviteli na místo provádění díla jednoduše znemožní přístup. Má na to ale právo? Případně za jakých podmínek. A co potom? Na to se pokusím odpovědět v tomto článku. https://www.epravo.cz/top/clanky/k-odstoupeni-od-smlouvy-z-duvodu-vadneho-provadeni-dila-112236.html

Prvních 34 železničních mostů z předpjatého betonu prošlo bez větších problémů podrobnou diagnostikou a statickým posouzením. Podstatné závady nebyly zjištěny. Stejné posouzení nyní čeká zbývajících 29 mostních objektů z celkového počtu 63, které k tomu byly vybrány. https://www.mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Mimoradnym-proverenim-proslo-uspesne-34-zeleznicn